Amerikanske unge har genfundet biblioteket

Seattle Central Library

Skrevet af

30. januar, 2024

Unge amerikanere, som over there gerne omtales som Gen Z, bruger bibliotekerne i højere grad end de ældre generationer.

En rapport fra den Amerikanske Biblioteksforening, ALA, viser, at flere end 50% af de adspurgte unge havde besøgt et bibliotek fysisk indenfor de forgangne 12 måneder. Hele 43% af disse anser ikke dem selv som læsere, men havde alligevel besøgt deres lokale bibliotek indenfor det seneste år.

Mange unge fortæller i undersøgelsen fra 2022, at de ser biblioteket som et af de eneste rigtige ’third places’ som er tilbage.
Begrebet ’det 3. sted’ blev introduceret i slutningen af 1980’erne som et sted som hverken er hjemme eller på arbejde, men i stedet er steder man kan være og mødes i social sammenhæng.

Mange unge i undersøgelsen nævner biblioteket som et af de eneste ’third places’ der er tilbage hvor man kan være, uden at der forlanges noget af dem;
 “There’s a lot less pressure to be doing something in the public library. No one’s going to judge you.” som en af de unge i undersøgelsen fortæller.

Nogle af de samme tendenser kan genfindes blandt de danske unge i Tænketanken Fremtidens Bibliotekers nye undersøgelse “Biblioteksbrug i dag og i morgen – en målgruppebaseret kortlægning

Den amerikanske undersøgelses konklusioner står i skarp kontrast til et voksende politisk fokus på hvilke bøger bibliotekerne bør/må have på hylderne. Flere amerikanske delstater arbejder på at indføre love, som skal begrænse udbuddet af bøger, som anses uegnede for familier og mindreårige.
I staten Missouri forsøgte Republikanerne at få fjernet al offentlig støtte til bibliotekerne, og skolebibliotekarer fra hele USA melder om gentagende eksempler på chikane, og endda i nogle tilfælde om dødstrusler, blot fordi de udfører deres arbejde med at guide de unge ud i bøgernes verden.

I ALA håber man at de unges kærlighed til og store brug af biblioteket kan påvirke den politiske dagsorden.

“If gen Z is going to save libraries, they couldn’t pick a better time to advocate for them” som der står i artiklen fra The Guardian den 26. januar 2024.

‘Sammen om lesing’ – ny norsk læsestrategi 2024-2030

Norske børn og unge læser dårligere end tidligere, og derfor har den norske regering lanceret en ny læsestrategi

Giv naturen en stemme: Litterær folkehøring som metode

Kom til konference og deltag på workshoppen "Giv naturen en stemme: Litterær folkehøring som metode", den 30. maj kl. 11.00.

300 mio. norske kroner skal understøtte de norske børns læsning

Den norske statsminister Jonas Gahr Støre bebuder, at der vil komme en investering i fysiske skolebøger på 300 mio. norske kroner.

Helping libraries help Europeans

Europæiske biblioteksforeninger udgiver manifest til EP-valget, bl.a. om at sikre lige adgang til kultur og uddannelse.

Deltag i Trivselskommissionens folkehøring

Som en del af Trivselskommissionens opgave med at komme med anbefalinger, der understøtter børn og unges trivsel, inviteres offentligheden til at deltage i en folkehøring. Her ...

Valg i EBLIDA

Den europæiske biblioteksorganisation EBLIDAs nomineringsfase er overstået, nu skal der vælges både EBLIDA præsident og medlemmer til Executiv Committee. Der kan stemmes ...

Ny direktør for EBLIDA

Den 1. februar 2024 er første arbejdsdag for EBLIDAs nye direktør Mikkel Christoffersen. Han efterfølger Giuseppe Vitiello, som forlod EBLIDA i december 2023. Mikkel ...

Forskere vil undersøge, om aktiviteter på biblioteket øger trivslen

Noget tyder på, at du kan få det bedre med dig selv og dit liv, af at bruge folkebibliotekernes forskellige sociale og kulturelle tilbud. Den teori arbejder en gruppe forskere ...