Amerikanske unge har genfundet biblioteket

Seattle Central Library

Skrevet af

30. januar, 2024

Unge amerikanere, som over there gerne omtales som Gen Z, bruger bibliotekerne i højere grad end de ældre generationer.

En rapport fra den Amerikanske Biblioteksforening, ALA, viser, at flere end 50% af de adspurgte unge havde besøgt et bibliotek fysisk indenfor de forgangne 12 måneder. Hele 43% af disse anser ikke dem selv som læsere, men havde alligevel besøgt deres lokale bibliotek indenfor det seneste år.

Mange unge fortæller i undersøgelsen fra 2022, at de ser biblioteket som et af de eneste rigtige ’third places’ som er tilbage.
Begrebet ’det 3. sted’ blev introduceret i slutningen af 1980’erne som et sted som hverken er hjemme eller på arbejde, men i stedet er steder man kan være og mødes i social sammenhæng.

Mange unge i undersøgelsen nævner biblioteket som et af de eneste ’third places’ der er tilbage hvor man kan være, uden at der forlanges noget af dem;
 “There’s a lot less pressure to be doing something in the public library. No one’s going to judge you.” som en af de unge i undersøgelsen fortæller.

Nogle af de samme tendenser kan genfindes blandt de danske unge i Tænketanken Fremtidens Bibliotekers nye undersøgelse “Biblioteksbrug i dag og i morgen – en målgruppebaseret kortlægning

Den amerikanske undersøgelses konklusioner står i skarp kontrast til et voksende politisk fokus på hvilke bøger bibliotekerne bør/må have på hylderne. Flere amerikanske delstater arbejder på at indføre love, som skal begrænse udbuddet af bøger, som anses uegnede for familier og mindreårige.
I staten Missouri forsøgte Republikanerne at få fjernet al offentlig støtte til bibliotekerne, og skolebibliotekarer fra hele USA melder om gentagende eksempler på chikane, og endda i nogle tilfælde om dødstrusler, blot fordi de udfører deres arbejde med at guide de unge ud i bøgernes verden.

I ALA håber man at de unges kærlighed til og store brug af biblioteket kan påvirke den politiske dagsorden.

“If gen Z is going to save libraries, they couldn’t pick a better time to advocate for them” som der står i artiklen fra The Guardian den 26. januar 2024.

Valg i EBLIDA

Den europæiske biblioteksorganisation EBLIDAs nomineringsfase er overstået, nu skal der vælges både EBLIDA præsident og medlemmer til Executiv Committee. Der kan stemmes ...

Ny direktør for EBLIDA

Den 1. februar 2024 er første arbejdsdag for EBLIDAs nye direktør Mikkel Christoffersen. Han efterfølger Giuseppe Vitiello, som forlod EBLIDA i december 2023. Mikkel ...

Forskere vil undersøge, om aktiviteter på biblioteket øger trivslen

Noget tyder på, at du kan få det bedre med dig selv og dit liv, af at bruge folkebibliotekernes forskellige sociale og kulturelle tilbud. Den teori arbejder en gruppe forskere ...

Biblioteker får midler til samarbejde om børns læsekultur, kunstig intelligens og trivselsfremme

Folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre over hele landet er netop blevet tildelt i alt 14,2 millioner kroner til projekter, der blandt andet skal styrke samarbejdet om ...

IFLA 2024 i Dubai er aflyst

IFLA meddeler, at the Emirates Library and Information Association har trukket deres invitation om at afholde IFLA 2024 i Dubai tilbage. Planerne om at IFLA 2024 skulle afholdes i ...

Thailandske politikere i Danmark for at høre om demokrati og biblioteker

I slutningen af august 2023 var en gruppe politikere fra det thailandske parti ’Move Forward Party’ på besøg i Danmark for at høre mere om dansk demokrati, herunder om ...

Danmarks Biblioteksforening anbefaler at IFLAs verdenskongres ikke afholdes i Dubai

(English version below) IFLA offentliggjorde i juni, at man planlægger at afholde verdenskongressen WLIC 2024 i Dubai. Det har der været en del kritik af, derfor har man lavet ...

IFLA WLIC i Dubai 2024

IFLA har meddelt, at organisationens verdenskongres, WLIC, skal afholdes i Dubai i 2024. ”Det er uacceptabelt, hvis bibliotekernes verdensorganisation IFLA holder den årlige ...