Ny rapport giver viden om børn og unges forhold til bøger og læsning

Skrevet af

29. april, 2024

Bogpanelet under Kulturministeriet har udsendt rapporten “Børn og unges læsevaner – Kvalitativ undersøgelse af børn og unges læsning i en digitaliseret verden”.
Den viser bl.a., at forbedring af læsefærdigheder og konkurrencen om at få et højere og højere lixtal er en drivkraft for læselyst i indskoling, imens pligt begynder at fylde mere på mellemtrinet, og det særligt er fællesskaberne med venner, der er afgørende for, om læsningen prioriteres i udskolingen.
Læs mere om rapporten.

Bogpanelet inviterer i anledning af udgivelsen af den nye rapport til seminar om undersøgelsen den 22. maj 2024, kl. 16:00-17:30, hos Slots- og Kulturstyrelsen på Hammerichsgade 14, 1553 København. 
Tilmelding kan ske her.

300 mio. norske kroner skal understøtte de norske børns læsning

Den norske statsminister Jonas Gahr Støre bebuder, at der vil komme en investering i fysiske skolebøger på 300 mio. norske kroner.

Kultur er velfærd. Lad os behandle den sådan, og lad økonomien følge med.

Vi skal begynde at betragte kultur som velfærd. Der er et stort potentiale i kulturlivet, det kan give mere mental sundhed og trivsel.

Fortsat stigning i bibliotekernes udlån

Bibliotekernes udlån er steget 8% fra 2022 til 2023. Både de fysiske og de digitale udlån er steget fra 2022 til 2023.

Sådan styrker vi danske børns læseevner

Vi har en regulær læsekrise, er budskabet fra Simon Skov Fougt, som på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2024 giver et grundigt indblik i hvorfor (fanden) de unge ikke læser.

Folkeskoleaftale sikrer en halv mia. til nye bøger

I den nye folkeskoleaftale afsættes en halv milliard til bøger så flere børn kan få adgang til flere fysiske bøger.

Flere midler til fysiske lærebøger i skolen er et første skridt i den rigtige retning

Regeringspartiet Moderaterne vil efter svensk forbillede have øremærket en pulje på »et par hundrede millioner« til at få grundbøger og lærebøger tilbage i cirkulation ...

Danmarks Biblioteker nr. 1, 2024 er udkommet

Bliv klogere på bibliotekernes betydning og aktuel debat – brug bladet.Læs formandens leder i det nye nummer af Danmarks Biblioteker: Børn fortjener bedre end en læsekrise ...

Vil vi have de sidste med ind på biblioteket eller lade dem sejle deres egen sø til glæde for eliten?

Kommentar af Niels Frid-Nielsen i Altinget kultur den 5. februar 2024 De danske folkebiblioteker står ved en skillevej. Enten udbygger vi hovedbibliotekerne, så de kan betjene ...