Folkeskoleaftale sikrer en halv mia. til nye bøger

Formand for Danmarks Biblioteksforening Paw Østergaard Jensen og formand for Bibliotekschefforeningen May-Britt Diechmann

Skrevet af

19. marts, 2024

Den nye folkeskoleaftale har spændende bud på løsning af den store samfundsudfordring læsekrisen

I jublen over kortere skoledage til de mindste, større lokal frihed i undervisningen og flere valgfagstimer til de ældste i den nye aftale om folkeskolen, er der en lidt overset landvinding, nemlig at der afsættes ”en halv milliard til bøger” så flere børn får adgang til flere fysiske bøger. ” skriver forligspartierne bag aftalen.

Der er også midler til læsekampagne, der bygger videre på erfaringerne fra samarbejdsprojektet mellem bl.a. pædagogiske læringscentre og folkebiblioteker om ”Børn og unges læseglæde i 2023-2025”, som Tænketanken Fremtidens Biblioteker er i gang med.

Formand for Danmarks Biblioteksforening, Paw Østergaard Jensen lægger ikke skjul på sin begejstring:
Vi har fra Danmarks Biblioteksforenings side længe råbt højt om behovet for en opprioritering af flere fysiske bøger i skolerne og på skolebibliotekerne. Så sent som for 14 dage siden sad vi hos undervisningsministeren og talte om de gode erfaringer vi havde med samarbejdsprojektet ”Børn og unges læseglæde” mellem folkebiblioteker, skolebiblioteker og center for undervisningsmidler. Vi klagede nok lidt over at man ikke gjorde mere i den retning. Så er det da fantastisk at man nu faktisk gør noget ved det.” siger Paw Østergaard Jensen.

Hos bibliotekscheferne er der også begejstring. Formanden for Bibliotekschefforeningen, May-Britt Diechmann, fortæller ”at de i folkebibliotekerne har mange lokale samarbejder med skolerne om læselyst” men fremhæver også, at ”det her forlig sætter et nationalt fokus på nødvendigheden af samarbejdet mellem sektorerne, hvis vi for alvor skal løse udfordringen med at børn både læser mindre, bliver dårligere til det og har mindre lyst til at læse. Læsning er jo al læringsmoder og en forudsætning for demokratisk deltagelse”

Paw Østergaard Jensen fortæller at man i biblioteksforeningen overfor flere ordførere fremhævet, at man i den Svenske finanslov afsatte en mia. kr. til at imødegå læsekrisen. ”Derfor er det her forlig et kæmpeskridt i den rigtige retning for at få flere børn til at læse mere. Vi skal lære af det der virker. Hvis børn ikke ser en bog, så læser de den med garanti heller ikke, men at de ser en bog, er ikke en garanti for de læser den. Her er der både noget til bøger og lidt midler til formidling” slutter den begejstrede formand for Danmarks Biblioteksforenings Paw Østergaard Jensen

For flere oplysninger, kontakt
Formand for Danmarks Biblioteksforening Paw Østergaard Jensen, tlf. 2164 9350
Formand for Bibliotekschefforeningen May-Britt Diechmann, tlf. 2115 6985

300 mio. norske kroner skal understøtte de norske børns læsning

Den norske statsminister Jonas Gahr Støre bebuder, at der vil komme en investering i fysiske skolebøger på 300 mio. norske kroner.

Kultur er velfærd. Lad os behandle den sådan, og lad økonomien følge med.

Vi skal begynde at betragte kultur som velfærd. Der er et stort potentiale i kulturlivet, det kan give mere mental sundhed og trivsel.

Ny rapport giver viden om børn og unges forhold til bøger og læsning

Bogpanelets nye rapport viser, at det særligt er fællesskaberne med venner, der er afgørende for, om læsningen prioriteres i udskolingen.

Sådan styrker vi danske børns læseevner

Simon Skov Fougt er er lektor i literacy research ved Nationalt Center for Skoleforskning (NCS) og Afdeling for Fagdidaktik på Aarhus Universitet, DPU, og national ...

Flere midler til fysiske lærebøger i skolen er et første skridt i den rigtige retning

Regeringspartiet Moderaterne vil efter svensk forbillede have øremærket en pulje på »et par hundrede millioner« til at få grundbøger og lærebøger tilbage i cirkulation ...

Danmarks Biblioteker nr. 1, 2024 er udkommet

Bliv klogere på bibliotekernes betydning og aktuel debat – brug bladet.Læs formandens leder i det nye nummer af Danmarks Biblioteker: Børn fortjener bedre end en læsekrise ...

Finansloven annullerer besparelser på undervisningsmidler

Regeringens forslag om at beskære Center For Undervisningsmidlers (CFU) budget med 41,8 millioner kroner er med dagens vedtagne finanslov for 2024 blevet annulleret. ”Danmarks ...

Regeringsforslag begrænser unges adgang til bøger i undervisningen

Skoler og elever landet over trækker normalt på Center for Undervisningsmidlers (CFU) materialer, rådgivning og bogsamlinger, når der skal bruges undervisningsmidler. ...