Kontingentsatser

Normalt fremskrives det kommunale kontingent hvert år med KL’s fremskrivningsprocent. I skemaet til højre kan du se kontingentsatserne for 2022. Opkrævningen sker i januar 2022.

Det er kommunen repræsenteret ved det udvalg, som biblioteket hører under, der er medlem af Danmarks Biblioteksforening.

Kontingentet kan derfor konteres på kommunens konto 06 ligesom de øvrige kommunale kontingenter.

Indbyggertal
indtil
Kontingent 2022
excl. moms
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
80.000
90.000
100.000
200.000
300.000
400.000
København
Flensborg
  7.266
14.008
20.688
29.196
38.295
47.395
55.905
63.237
71.115
79.013
86.345
93.405
99.698
106.376
113.118
119.795
126.472
141.659
152.592
164.768
264.008
29.196
Som personligt medlem af DB er der forskel på din indflydelse, og hvad du skal betale, afhængigt af hvor du arbejder.
Arbejder du i en medlemskommune, -institution eller –organisation koster et medlemskab 300 kr. incl moms, og så har du stemmeret og kan stille op.
Som personligt medlem fra kommuner, institutioner og organisationer, der ikke er medlem, skal du betale det dobbelte i medlemskontingent, og du kan ikke stemme eller stille op til foreningens styrende organer.
Disse kommuner er p.t. medlem af DB.
Disse institutioner og organisationer er p.t. medlem af DB

Kontingentsatser 2022 incl. moms
Personlige medl. fra medlemskommuner
Personlige medl. fra ikke-medlemskomm.
Pensionister
Institutionsmedlemmer
Bibliotekarstuderende
Brugerråd, ikke-medlemskommuner

Bliv medlem

300,00
600,00
300,00
918,75
75,00
250,00