Kontingentsatser 2024

Det kommunale kontingent fremskrives hvert år med KL’s fremskrivningsprocent.I tabellen til højre kan du se kontingentsatserne for 2024. Opkrævningen sker i januar 2024.
Satsen fremskrives i 2024 med af af KL anbefalede 4,1%.Det er kommunen repræsenteret ved det udvalg, som biblioteket hører under, der er medlem af Danmarks Biblioteksforening.

Kontingentet kan derfor konteres på kommunens konto 06 ligesom de øvrige kommunale kontingenter.

Indbyggertal
indtil
Kontingent 2024
excl. moms
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
80.000
90.000
100.000
200.000
300.000
400.000
København
Flensborg
  7.769
14.976
22.118
31.213
40.941
50.670
59.768
67.607
76.072
84.473
92.312
99.860
106.588
113.727
120.935
128.073
135.212
151.449
163.138
176.154
282.253
31.213
Som personligt medlem af DB er der forskel på din indflydelse, og hvad du skal betale, afhængigt af hvor du arbejder.Arbejder du i en medlemskommune, -institution eller –organisation koster et medlemskab 300 kr. incl moms, og så har du stemmeret og kan stille op.

Som personligt medlem fra kommuner, institutioner og organisationer, der ikke er medlem, skal du betale det dobbelte i medlemskontingent, og du kan ikke stemme eller stille op til foreningens styrende organer.

Disse kommuner er p.t. medlem af DB.
Disse institutioner og organisationer er p.t. medlem af DB

Kontingentsatser 2024 incl. moms
Personlige medlemmer fra medlemskommuner 300,00
Personlige medlemmer fra ikke-medlemskommuner 600,00
Pensionister 300,00
Institutionsmedlemmer 918,75
Bibliotekarstuderende   75,00
Brugerråd, ikke-medlemskommuner 250,00
Bliv medlem .