Kontingentsatser 2023

Det kommunale kontingent fremskrives hvert år med KL’s fremskrivningsprocent. I tabellen til højre kan du se kontingentsatserne for 2023. Opkrævningen sker i januar 2023. Satsen fremskrives i 2023 med af af KL anbefalede 2,7%.Det er kommunen repræsenteret ved det udvalg, som biblioteket hører under, der er medlem af Danmarks Biblioteksforening.

Kontingentet kan derfor konteres på kommunens konto 06 ligesom de øvrige kommunale kontingenter.

Indbyggertal
indtil
Kontingent 2023
excl. moms
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
80.000
90.000
100.000
200.000
300.000
400.000
København
Flensborg
  7.463
14.386
21.247
29.984
39.329
48.675
57.414
64.944
73.076
81.146
88.676
95.927
102.390
109.248
116.172
123.029
129.886
145.484
156.712
169.216
271.136
29.984
Som personligt medlem af DB er der forskel på din indflydelse, og hvad du skal betale, afhængigt af hvor du arbejder.Arbejder du i en medlemskommune, -institution eller –organisation koster et medlemskab 300 kr. incl moms, og så har du stemmeret og kan stille op.

Som personligt medlem fra kommuner, institutioner og organisationer, der ikke er medlem, skal du betale det dobbelte i medlemskontingent, og du kan ikke stemme eller stille op til foreningens styrende organer.

Disse kommuner er p.t. medlem af DB.
Disse institutioner og organisationer er p.t. medlem af DB

Kontingentsatser 2023 incl. moms
Personlige medl. fra medlemskommuner 300,00
Personlige medl. fra ikke-medlemskomm. 600,00
Pensionister 300,00
Institutionsmedlemmer 918,75
Bibliotekarstuderende   75,00
Brugerråd, ikke-medlemskommuner 250,00
Bliv medlem .