juni

Medlemsmøde

Bibliotekschefforeningen inviterer til Medlemsmøde på Middelfart Bibliotek

Dagens program er todelt. På årsmødet i februar besluttede vi at holde et medlemsmøde om Åbne biblioteker. Det vil formiddagen handle om.
Om eftermiddagen vil vi forsøge at starte en debat om behovet for overbygningsydelser i fremtiden. Ikke en debat om pro et contra centralbiblioteker, men en drøftelse af indhold i den statslige overbygning, det er vigtigt at fastholde i en eller anden form. Inden vi skilles har vi afsat en time til at diskutere DDB.
Forhåbentlig kender vi nu sammensætningen af såvel styre- som koordinationsgruppe.

Se programmet på http://www.bibliotekslederforeningen.dk/velkommen

11. juni 2012
kl. 08:00 - 13:00

Køb billet