Algoritmer, Data og Demokrati

Hvem kan og skal bekæmpe disinformation i vores samfund?

Disinformation er, når en afsender spreder falsk information med vilje. Det er et fænomen, som konstant forandrer sig i takt med den teknologiske udvikling. Og derfor stiger ...

AIs betydning for vores arbejde og faglighed – kan EU-regulering sætte gode rammer for udviklingen?

Kunstig intelligens (AI) er ikke længere kun et tema for en lille gruppe IT-specialister, men påvirker flere og flere arbejdspladser. Den hastige udvikling i udbredelsen af AI ...

Algoritmer, ledelse og arbejdsmiljø

ADD-projektet vil sammen med IDA -Ingeniørforeningen i Danmark, HK og Dataetisk Råd sætte fokus på de dataetiske dilemmaer der knytter sig den stigende brug af dataindsamling ...