Algoritmer, Data og Demokrati

Digitalisering | Overvågning

Algoritmer, ledelse og arbejdsmiljø

ADD-projektet vil sammen med IDA -Ingeniørforeningen i Danmark, HK og Dataetisk Råd sætte fokus på de dataetiske dilemmaer der knytter sig den stigende brug af dataindsamling ...