september

Åbning af Klassikerdagen 2016

Velkommen til Klassikerdagen 2016
Jeppe Aakjær og Johannes Jørgensen er begge udpeget somårets danske Klassikere 2016

Klassikerkomitéen sætter fokus på deres forfatterskaber og på tre aktuelle/beslægtede danske forfattere ved det centrale åbningsarrangement
Tirsdag den 20. september 2016 kl. 17 til ca.19
Københavns Hovedbibliotek, Krystalgade 15

Velkomst
Søren Sørensen, Klassikerkomitéen

Fællessang
Vi synger Jeppe Aakjær og Johannes Jørgensen med Erik Harbo

Hjemme og ude. Jeppe Aakjær – Johannes Jørgensen
Introduktion til forfatterne
Johs. Nørregaard Frandsen, prof. SDU

Forfatteroplæsning af tre danske forfattere
Signe Gjessing, Thomas Boberg og Pia Juul
Der læses op af klassikerne og af egne tekster

Tak for i aften
v/ Michel Steen-Hansen, Danmarks Biblioteksforening.

Klassikerkomitéen er vært ved en forfriskning i forbindelse med arrangementet.
Bag årets klassiker står en arbejdskomité bestående af repræsentanter fra: Danmarks Biblioteksforening, Det Kongelige Bibliotek, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Samrådet for De Litterære Selskaber. Åbningsarrangementet afholdes i samarbejde med Københavns Hovedbibliotek.

Se mere på www.klassikerdagen.dk

20. september 2016
kl. 15:00 - 17:00