april

AFLYST: Halmstad-konferencen: Biblioteket i velfærdssamfundet

AFLYST

BIBLIOTEKET I VELFÆRDSSAMFUNDET
Har bibliotekerne en værdi – og hvor ligger den?

Bibliotekerne er kultur, læsning, dannelse, demokrati, integration og medborgerskab – og meget mere. Det moderne bibliotek rummer og faciliterer meningsfulde fællesskaber og den demokratiske samtale. Det er vi rigtig gode til!

Folkebibliotekerne i Norden opererer i vidt omfang på samme klinge i samklang med de kommunale systemer og brugerne. Bibliotekerne støtter og skaber indsatser, som har til formål at skabe debat og sikre fri og lige adgang til viden læring for alle uanset alder, køn, etnicitet og vilkår. Det er stadig det fundament folkebibliotekerne hviler på.

Moderne folkebiblioteker er ikke kun boglagre – de er aktive arenaer for udvikling lokalt, nationalt og internationalt sammen med borgerne og beslutningstagerne. Folkebibliotekerne understøtter uddannelse, børns læsning, betjener syge og handicappede, og sætter dermed aftryk på mange dele af samfundet.

MEN – BIBLIOTEKERNE ER OGSÅ UNDER STÆRKT ØKONOMISK PRES!
Det kalder på en vigtig diskussion om, hvordan vi bedst sætter bibliotekernes værdi på velfærdsdagsordenen?

HALMSTAD-KONFERENCEN 2020 er dedikeret til at dagsordensætte og anskueliggøre den værdi, bibliotekerne skaber i lokalsamfundet.

Vi har inviteret en række markante fagpersoner, eksperter og debattører til at give eksempler på ”velfærdsnære” områder, hvor bibliotekerne er involveret.

Årets konference afholdes for første gang i Danmark med Odense som værtsby fra d. 27. – 28. april 2020.

OBS
Tilmeldingen åbner ultimo januar 2020 via www.odensebib.dk/halmstad2020

27.-28. april 2020
kl. 07:00 - 14:00