juni

Biblioteker – hvad giver de os?

Er biblioteker et sted, hvor dannelse skabes?
Hvor demokratisk medborgerskab fordres?
Øger biblioteker læselysten, og motiverer de til uddannelse?
Hvis ja, har vi da råd til, de ikke er gratis?

Vi dækker op til debat med prominente fagfolk og kulturpersonligheder fra begge sider grænsen.

Anke Spoorendonk er dansktalende Justits-, Kultur-, og Europaminister i Slesvig-Holsten. Hun tilhører det danske mindretal, har gået på dansk skole i Sydslesvig, og på universitet i Danmark. Én af Ankes mærkesager er gratis tyske biblioteker, efter dansk model.
Michel Steen Hansen, direktør for Danmarks Biblioteksforening og Morten Hesseldahl, Teaterchef for det Kongelige Teater, bidrager begge med markante meninger om emnet.
Lotte Hviid Dhyrbye fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker sandsynliggør, hvordan biblioteker er med til at motivere til læsning og senere uddannelse, og dermed skaber årlig merværdi for samfundet.
Direktør for Dansk Skoleforening i Sydslesvig Anders Molt Ipsen deltager via Skype med betragtninger om mindretallets videreuddannelse i Danmark, og slutteligt fremlægger Maria Lindorf fra Tænketanken DEA en analyse om, hvordan udenlandske studerende i Danmark netto giver overskud. Dannelse og uddannelse i grænselandet til debat.

Sted: C25 Folkeoplysningens Telt (Dansk Folkeoplysnings Samråd) – Cirkuspladsen

13. juni 2015
kl. 12:40 - 13:40