juni

Biblioteket – garant for fri og lige adgang til digital information?

Clement Kjersgaard faciliterer en debat, hvor politikere, eksperter og kommercielle aktører drøfter bibliotekernes rolle og muligheder for fortsat at være danskernes garant for fri og lige adgang til informationer i den digitale tidsalder. Og for at alle kan deltage aktivt i den demokratiske debat.

Samfundet og bibliotekerne befinder sig i en ekstrem og spændende udvikling, hvor mange af de kulturelle medier inden for bl.a. litteratur, musik, film, aviser, tv, magasiner og artikler bliver udgivet digitalt. Medierne skifter karakter, og der kommer mange nye spillere på banen. Bibliotekerne har i mange år været synonym med fri og lige adgang til kulturen og læring. De fleste danskere forventer og håber, at bibliotekerne også i fremtiden kan sikre, at alle danskere i en eller anden variant har gratis adgang til viden, kultur og læring. Med Clement Kjersgaard som ordstyrer tages der fat på diskussionen om, hvorvidt bibliotekerne fortsat skal tilbyde fri adgang til digitale informationer, og hvordan og hvor snitfladen placeres, i en verden hvor den digitale konkurrence konstant øges.

Mød blandt andre Clement Kjersgaard, Ordstyrer. Stig von Hielmcrone, Leder, Forfatternes Forvaltningsselskab. Maria Damborg Hald, DR. Trine Nielsen, Direktør for Forretningsudvikling, Berlingske Media. Flemming Munch, Områdedirektør, Statsbiblioteket.
 

13. juni 2015
kl. 13:30 - 15:00