juni

Biblioteket og det digitale samfund

Arrangør
Bornholms Biblioteker

Sted
Biblioteket, Sverigesvej 1, Rønne

Resumé
Alle taler om digitalisering – bibliotekerne gør noget ved det – men hvem skal betale? Giver det mening at tale om fri og lige adgang til information, når vi bliver mødt med et betalingskrav for at få adgang? Hvad må e-bøger og lydbøger koste?

Beskrivelse
Alle taler om digitalisering – bibliotekerne gør noget ved det – men hvem skal betale? E-bøger i stedet for trykte bøger, e-post i stedet for breve til og fra det offentlige, fri og lige adgang til alverdens information i elektronisk form. Det er nogle af overskrifterne på de nye udfordringer, som borgere, biblioteker, forfattere og forlag står overfor. Det er ikke gratis at grave sig ned i den fagre nye verdens godtepose. Har vi fået den opdeling af borgerne i et A-hold og et B-hold, som politikere har advaret mod siden 1995? Vil den offentlige digitaliseringsstrategi forstærke en sådan opdeling? Og giver det mening at tale om fri og lige adgang til digital information, når vi bliver mødt med et betalingskrav for at få adgang? Hvad må e-bøgerne og lydbøgerne på nettet koste?

Deltagere
Michel Steen-Hansen, direktør, Danmarks Biblioteksforening. Jens Thorhauge, fhv direktør i Kulturstyrelsen. Søren Vittrup, forlægger, Audioteket.

Yderligere oplysninger
Jon Madsen, bibliotekschef, Bornholms Biblioteker, 26 79 08 65, Jon.Madsen@brk.dk

17. juni 2012
kl. 07:00 - 09:00