januar

Bliv klogere på debatkultur og unge

Bliv klogere på debatkultur og unge – foredrag ved Silas L. Marker

Tilmelding

Tilmeldingsfrist
Tirsdag, 19. januar 2021 – 13:00

Den demokratiske samtale online er udfordret, og de digitalt indfødte trækker sig fra at deltage i debatter og dele deres holdninger offentligt. En undersøgelse fra institut for menneskerettigheder viser faktisk, at over halvdelen af unge, især unge kvinder, afholder sig fra at ytre deres holdninger på sociale medier. Hvordan kan det være? Og hvordan kan vi som biblioteker tage hånd om den udfordring og klæde de unge bedre på til at deltage aktivt i offentlige samtaler?

Silas. L. Marker har sammen med Vincent F. Hendricks for nylig skrevet bogen ”Os og Dem”, som blandt andet analyserer det meningsmiljø, debatterne foregår i, hvor unuancerede spidsvinklinger og polariserende fortællinger trives i jagten på kliks og viralitet. Bogen beskriver, hvordan vi kan få en bedre offentlig samtale om identitetspolitiske emner, diskrimination og magtforhold – med nuancerne, proportionerne og sandheden i behold.

Silas L. Marker holder et foredrag for os, som kan gøre os klogere på debatkulturen lige nu, hvordan vi kan blive bedre til at debattere og tale om svære emner, og hvilken betydning debatklimaet har for demokratisk deltagelse i samfundet, ikke mindst for den unge generation.

Derudover har en gruppe af biblioteksansatte fra Herlev, Allerød, Gribskov og Rudersdal biblioteker, eksperimenteret med, hvordan vi sammen kan udfordre vores måde at tænke i tilbud til unge på biblioteket. Vi har udviklet et koncept for et arrangement, som sætter fokus på det at have sin egen mening, at ytre den højt, og som forhåbentlig får de unge til at føle sig velkommen på og set af bibliotekerne. Vi vil præsentere jer for vores arbejde, og for hvordan I få del i den viden, vi har opsamlet, som kan give inspiration til kommende arbejde med unge på bibliotekerne. 

Mødet vil blive afholdt i Teams. Link til deltagelse udsendes til de tilmeldte umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb.

Tilmelding

Tilmeldingsfrist
Tirsdag, 19. januar 2021 – 13:00

21. januar 2021
kl. 12:00 - 14:00