maj

Bokhistorisk seminar og workshop om katalogisering av eldre bøker

Seminar: Nasjonalbibliotekets bokhistoriske seminar 2015: “Bøker, trykkerier og bokkultur i Christiania 1643–1745”

 

Tid: Mandag 18. mai kl. 9.00–14:50
Sted: Store auditorium, Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110, Oslo

En Ny Allmanach paa det Aar effter Jesu Christi Fødsel. 1644. Christiania Aff Tyge Nielssøn
Hva var vilkårene for trykking av bøker i Christiania på 1600-tallet og tidlig 1700-tall?

Hvilke muligheter hadde en boktrykker til å leve av sin profesjon?  Dette er noen av spørsmålene som behandles på seminaret.  Trykkpressen kom sent til Norge, og da den først kom i 1643, var forutsetningene for trykkeridrift svært begrensede. Folketallet var lavt, og borger- og embetsstanden, som kunne etterspørre trykketjenester, var fåtallig. Samtidig måtte trykkeren konkurrere med danske boktrykkere og bokhandlere.

Vi ønsker med dette seminaret å rette søkelyset på økonomiske, politiske og lesesosiologiske forhold og se nærmere på etterspørsel, sensur, lesekunnskaper, hvordan et trykkeri ble drevet og hva slags materiale som ble trykt i Christiania på denne tiden. 

Last ned fullt program (pdf.)

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Påmelding her innen torsdag 14. mai.

Eventuelle henvendelser om arrangementet kan rettes til forskningsbibliotekar Anne Eidsfeldt .

18. maj 2015
kl. 07:00 - 12:50