september

Campus Bindslevs Plads – Åbningskonference 2017

En markedsplads for kultur og læring
ÅBNINGSKONFERENCE
Torsdag 14. sept. og fredag 15. sept. 2017

Campus Bindslevs Plads i hjertet af Silkeborg er en dynamisk og kreativ markedsplads, hvor Silkeborg Kommune og syv uddannelses- og kulturinstitutioner gentænker, udvikler og samskaber bydelens funktioner og partnernes roller i et permanent partnerskab.
Målet er at klæde elever, studerende, ansatte og borgere bedre på til at leve og arbejde i en omskiftelig og global verden – både personligt og fagligt.

Fra 2014 til 2017 har campuspartnerne gennemført en lang række strategiske udviklingsprojekter med hinanden, hvor der er blevet eksperimentet med at udveksle og udvikle idéer, viden, perspektiver og arbejdskulturer – dels for at blive klogere på at arbejde sammen i krydsfeltet mellem kultur og læring, og dels for at gentænke tidligere undervisningsformer til nye, så det bliver mere lærerigt – og gerne sjovere – at gå i skole og at lære gennem livet.

For at understøtte visionen har Silkeborg Kommune opført et kreativt læringsmiljø på 1500 m2 i forlængelse af Silkeborg Bibliotek, som partnerskabet efterfølgende drifter og udvikler i fællesskab. Campus-huset er designet og samskabt af Silkeborg Kommune, RUM* Arki-tekter, Contractor, KUBO Arkitekter, ledere, ansatte, elever og stude-rende fra campuspartnerne og borgere.

Torsdag 14. september og fredag 15. september indbyder vi skole-ledere og skolemedarbejdere, bibliotekschefer og -ansatte, FAB-lab entusiaster, kreative ildsjæle og alle andre interesserede til en stor åbningskonference med alt fra internationale faglige oplæg på forsk-ningsniveau og hands-on workshops til sessioner, hvor vi deler ud af vores learnings og resultater, og øser af vores erfaringer med proces-ser, metoder og organisering – kort sagt, viser vi Campus Bindslevs Plads fra teori til praksis.

Læs mere om åbningskonferencen

14.-15. september 2017
kl. 06:30 - 10:15