november

DB Repræsentantskabsmøde

Næste møde i Repræsentantskabet finder sted
Fredag den 27. november 2015 fra kl. 11-ca. 15 hos DBC, Tempovej 7-11, 2750 Ballerup.

Evt. forslag, som ønsket fremmet til afstemning skal være sekretariatet i hænde senest fredag den 30. oktober 2015.

Endelig dagsorden med indkomne forslag og bilag – Virksomhedsplan 2016 og Budget 2016 – udsendes senest fredag den 13. november 2015.