november

DB Repræsentantskabsmøde

Næste repræsentantskabsmøde afholdes den 18. november kl. 11.00 – 15.00 i BØRNENES HOVEDSTAD, hvor de netop har åbnet et nyt bibliotek.
Det ligger i Billund, i det nybyggede Børnenes Bibliotek, Hans Jensensvej 6, 7190 Billund,

I Billund vil Borgmester Ib Kristensen fortælle om den storstilede BILLUND BYVISION
Klik her for at se byvisionen for Billund – Børnenes Hovedstad

Direktør Mette Højborg fra Børnenes Hovedstad, vil komme og fortælle om det offentlige private samarbejde, som er grobunden for en aktiv vækst og bosætningsstrategi understøttet af LEGO.

Lederen af FREMTIDENS BIBLIOTEK I BØRNENES HOVEDSTAD Ole Bisbjerg vil vise rundt og fortælle om visionerne for bibliotekerne i kommunen.

Evt. afbud til mødet bedes meddelt til Jeanette Fog Vogelius på jfv@db.dk

Download