marts

DB Repræsentantskabsmøde

Kære Repræsentantskab

Næste møde i Repræsentantskabet finder sted Torsdag den 30. marts fra kl. 12.30-ca. 13.30 på Comwell Korsør.

Evt. forslag, som ønsket fremmet til afstemning skal være sekretariatet i hænde senest den 20. februar 2017.
Afbud til mødet bedes meddelt jfv@db.dk