maj

DB Repræsentantskabsmøde

Der afholdes konstituerende møde i Repræsentantskabet fredag 4. maj kl. 10.30-14.00 på Vartov, Farvergade 27, København K.
Evt. afbud til mødet bedes meddelt Jeanette Fog Vogelius på jfv@db.dk