oktober

DB Repræsentantskabsmøde

Kære Repræsentantskabsmedlem

Hermed indkaldes til Repræsentantskabsmøde, hvor vi skal skabe en ny strategi for Danmarks Biblioteksforening og vedtage budget for det kommende år.

TID: Fredag den 26. oktober fra kl. 10.30-ca.14.00 – i forbindelse med Bogmessen, hvor Danmarks Biblioteker laver en masse aktiviteter og politiske debatter.
MØDESTED: Bella Centret, Center Boulevard 5, 2300 København S.

Har du punkter til dagsordenen, skal de være sekretariatet i hænde senest den 10. oktober.
Endelig dagsorden med indkomne forslag udsendes senest fredag den 12. oktober.