oktober

DB Repræsentantskabsmøde

Kære medlemmer af Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab

Næste Repræsentantskabsmøde afholdes virtuelt den 8. oktober kl. 9-10.30.
Har du ikke mulighed for at deltage, så send venligst en mail med afbud til Jeanette Fog Vogelius på jfv@db.dk

Referat

Formandens oplæg

Mikkel Christoffersens oplæg

Dagsorden

Bilag