maj

DB Repræsentantskabsmøde

Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab holder konstituerende møde
Fredag den 20. maj kl. 10.30-14.30
Vartov, Store Sal, opg. H, 1. sal, Farvergade 27, København K.

Referat

Dagsorden

Bilag