april

DBs fremtidige struktur

Møde mellem Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg og repræsentanter for de regionale biblioteksforeninger
Fredag den 20. april 2012. Kl. 11-14
Mødet finder sted på Middelfart Bibliotek
 

Dagsordensforslag

 1. Velkomst
  ved Formand Vagn Ytte Larsen
 2. Baggrunden for DB’s Struktur
  ved Michel Steen-Hansen
 3. Input fra repræsentantskabets temadebat på årsmøde 2012
  ved Hanne Marie Knudsen, knudsensyd.dk
 4. Erfaringerne regionerne
  De fem regioner kommer med en status på deres aktiviteter, planer og erfaringer.
 5. Debat
  Vi forsøger at identificere de største udfordringer for regionsforeningerne.
 6. Nye modeller
 7. De næste skridt
  Formanden lægger op til en proces for forløbet på baggrund af dagens input.

Skitse til tidsplan for strukturdebat

15. april 2011

Fællesmøde med regionsforeningerne

Maj 2011

Debatoplæg om strukturen i DB

September 2011

 • FU beslutter proces og evt. fusion med andre – hvorefter tidsplan tilrettes
 • Der udsendes debatoplæg til Regioner og medlemmer sammen med pjecen DERFOR DB
 • DB Tour Danmark rundt til alle kommuner påbegyndes
  (forventes afsluttet ultimo 2012)

28. – 30. marts 2012

DB Årsmøde – temadebat om struktur

20. april 2012

Fællesmøde med regionsforeningerne

Maj 2012

Der udsendes forslag til ny struktur

Juni – oktober 2012

Debatperiode

November 2012

Repræsentantskabet behandler forslag til vedtægt

13. 15. marts 2013

DB årsmøde vedtager nye vedtægter (og struktur)

Januar 2014

Valg til Repræsentantskab

Marts 2014

Nyt repræsentantskab tiltræder

Vagn Ytte Larsen/Michel Steen-Hansen

 

I vores virksomhedsplan 2012 sætter vi også  fokus på

>>BIBLIOTEKET – biblioteksforeningen og medlemmerne

DB …

 • Er en serviceorienteret organisation
 • Driver et velfungerende sekretariat, der kan bistå de styrende organer og yde medlemsservice.
 • Er en aktiv netværkspartner og hjælper med at udvikle og drive udviklingsprojekter og undersøgelser.
 • er bibliotekernes og kulturpolitikernes mødested

Derfor arbejder DB på …

KONTAKT OG DIALOG MED

 • Skaber mødet mellem kulturpolitik og faglighed
 • Organiserer møder og konferencer
 • Nationale og lokale politikere. Ministerier og styrelser. Alle typer biblioteker
 • Intensivere samarbejdet med arkiv og museumsorganisationer, særligt ODM
 • Andre interesseorganisationer og private virksomheder. Og ikke mindst med borgerne

Kendskab til de lokale behov

 • DB skal udvikle værktøjer til at lave borgerundersøgelser for at kende fremtidens behov, f.eks. biblioteksbarometer eller udvikle et markedssurvey i dialog med andre interessenter

Foreningsudviklingen Generelt

Organisationsudvikling

 • Temadebat om indhold og struktur i organisationen. Debatten kan følges på strukturdebat2011.blogspot.com/ hvor man også kan se en detaljeret tidsplan
 • Forsat arbejde på at udvikle scenarier for fremtidens organisation
 • Temasætte debatten i forbindelse med årsmøde 2012 for repræsentantskabet og afholde møde med de med regionale formænd, næstformænd og FU 20. april
 • Igangsætte debat med regionalforeninger.
 • Central koordinering af temakonferencer i de enkelte regioner og færdige koncepter for dem, samt skabe koncept for Roadshows der kan gennemføres i forskellige landsdele
 • De enkelte projekter vil løbende blive konkretiseret og forelagt FU og offentliggøres bl.a. på www.db.dk

20. april 2012
kl. 09:00 - 12:00