december

DB’s Internationale arbejdsgruppe

Der indkaldes hermed til mødes i DBs Internationale arbejdsgruppe:

Fredag den 16. december 2016 fra kl. 10 – 12 hos
Danmarks Biblioteksforening, Farvergade 27D, 2. sal, 1463 København K

Dagsorden

Referat