maj

Det gode samarbejde – Hustræf 2012

DET GODE SAMARBEJDE
– en konference om kulturliv i et lokalt perspektiv

TEMAET FOR ÅRETS KONFERENCE er ”Det gode samarbejde” i kulturlivet, som det udfolder sig lokalt i kommunerne.
Udgangspunktet for konferencen er en erkendelse af, at det lokalt forankrede kulturliv opstår i et komplekst netværk af partnerskaber og samarbejder mellem aktører i civilsamfundet, i institutioner og virksomheder. Disse aktører har i sagens natur forskellige mål, men alligevel oplever vi, at det gode samarbejde på lokalt niveau er forudsætningen for et stærkt, bredt forankret og levende kulturelt miljø.

Tilmeldingsfristen er torsdag den 24. maj 2012.  For program og tilmelding til konferencen, se www.kortlink.dk/aybc
Yderligere information fås på Kulturhusenes sekretariat, tlf. 3314 1200 og kulturhusene@kulturhusene.dk

31. maj - 1. juni 2012
kl. 08:00 - 16:00