april

Digitalisering, dannelse og demokrati

 
Digitaliseringen er det største dannelsesprojekt i nyere tid

– hvordan sikrer vi den brede deltagelse, demokratiet og den enkelte borger?

Velkommen til konference torsdag den 24. april 2014
Vartov, Farvergade 27, lige ved siden af Københavns Rådhus

OMTALER AF DAGENS EMNE
» Indslag i P1 Morgen den 24. april
» Indslag i DR2 Morgen den 24. april
» Indslag i TV2 Lorry den 25. april

HENT OPLÆGGENE FRA KONFERENCEN
» Lotte Hviid Dhyrbye
» Eivind Jørgensen
» SKAT
» Margrethe Vestager
» Vibeke Mygind
» Jens Nygaard Nielsen

 
Baggrund

Fra i år kommunikerer alle virksomheder digitalt med det offentlige, fra 2015 er det borgernes tur. Hvad betyder det og hvordan skabes den bredest mulige deltagelse?

Er den næste generation af digital selvbetjening klar til borgerne og er den næste generation af borgere klar til digital selvbetjening?

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi kører officielt ad tre spor. Det drejer sig om digital kommunikation, om digital velfærd og om myndighedernes samarbejde om digitalisering. Et fjerde aspekt er, at hele digitaliseringsprocessen i sig selv tilføjer et nyt element til den palet, som idéen om personlig dannelse udgør.  Den digitale vej er, hedder det i strategien, ’ vejen til fremtidens velfærd’. 

Projekt ”Hvad skal jeg med kommunen” og Danmarks Biblioteksforening inviterer til debat- og inspirationsdag med afsæt i disse aspekter. For biblioteket har masser at bidrage med – både som sted for borgerservice og som sted for adgang til digital viden og information, herunder uformelt læringssted for den enkelte.

Bag projekt ”Hvad skal jeg med kommunen” står Billund Bibliotekerne, Skanderborg Bibliotek, Stevns Bibliotekerne, Nordfyns Bibliotek, Kerteminde Bibliotek, Vesthimmerlands Biblioteker, Næstved Bibliotek og Borgerservice, Danmarks Biblioteksforening og Konsulentfirmaet Knudsen Syd Hanne Marie Knudsen

Målgruppe
Politikere, forvaltnings- og biblioteksfolk, brugerorganisationer og andre interessenter.
 

PROGRAM
09.00
Ankomst, kaffe og registrering
 
10.00
Velkomst og introduktion til dagens fokus og forløb
Ved formanden for Danmarks Biblioteksforening
 
10.05

Hvordan bruger de unge bibliotekerne, som indgang til det offentlige – digitalt og fysisk? – Set fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker
Ved Lotte Hvid Dyrbye, leder af Tænketanken
» Hent oplæg

10.30
Hvad skal der til for at lykkes med digital borger kommunikation?
Fokus: ’Hvordan er borgernes brug af digitale selvbetjeningsløsninger, og hvilke reelle barrierer er der?
Hvad skal der til på den lange bane?
Danske og udenlandske eksempler
Ved Ejvind Jørgensen, formand for DANSK IT’s udvalg for offentlig it og direktør i Rambøll Management Consulting
IT i praksis
» Hent oplæg
 
11.15
Hvordan får vi gjort de unge digitalt selvhjulpne i TastSelv?
”Det svære er alle de ord der. Jeg ved ikke, hvad det betyder for mig. Jeg er helt blank”.
Hør om udviklingen af skat.dk/unge, grundstenen i SKATs kommunikationsstrategi målrettet de 15-25 årige og om den brugerinvolvering, som har været løftestang for strategien.  

Ved Karen Ivertsen og Morten Schoop, kommunikationsmedarbejdere i SKAT
» Hent oplæg

Formiddagens moderator
Michel Steen-Hansen, direktør i Danmarks Biblioteksforening
 
12.00
Frokost
 
12.45

Digitaliseringens betydning for borger og samfund
I dag og i morgen

Ved Margrethe Vestager (B) Økonomi- og indenrigsminister
» Se video af oplægget

13.15

Service, barrierer og prioriteringer – hvordan laver vi løsninger, borgerne kan finde ud af?
Intro og workshopledelse ved Hanne Marie Knudsen, Knudsen Syd

Oplæg
Nye måder at formidle de digitale services til unge mellem 15 og 25 år i forhold til deres aktuelle livssituation: Bolig, uddannelse, læringsforløb etc

1)
Oplæg fra projektet ”Hva’ ska’ jeg med kommunen?”

v. Dorthe Dam og Lea Ahm, Billund Bibliotekerne.
Hvordan kommer vi som bibliotek og borgerservice konkret i dialog med unge?

2)
Oplæg fra projektet: ” Ung og digital borger”
v. Vibeke Mygind, Horsens Bibliotek.
Om nye metoder i arbejdet, bl.a. Unge-konsulenter, som arbejder for at få flere unge til at bruge digital selvbetjening.
» Hent oplæg

3)
Den næste generation  – demokratisk deltagelse og digitalisering

Jens Nygaard Nielsen, Dansk Ungdoms Fællesråd DUF
» Hent oplæg
 

14.00
Kort pause – hent kaffe, the, frugt og kage
 
14.10
Cafediskussioner i grupper med de 3 oplægsholdere
Her er der mulighed for at gå mere i dybden med projekterne og drøfte utraditionelle eller nye måder at nå borgerne på.
 
14.45
Opsamling i plenum ved Hanne Marie Knudsen
 
15.15
Afrunding og tak for i dag
Ved Ole Bisbjerg, BoForum og Chef for Bibliotek og Borgerservice i Billund Kommune

Borgerserviceforum modtager tilskud fra Kulturstyrelsens Udviklingspulje.