juni

UDSAT: Møde i Digitaliseringsudvalget

MØDET ER UDSAT, NY DATO MELDES UD SENERE

Kære medlemmer af Digitaliseringsudvalget,

Næste møde holdes den 26. juni, fra kl. 14-15 på Teams.

Har I punkter til dagsordenen, skal vi bede jer sende dem senest den 12. juni. Endelig dagsorden udsendes en uge før.

Har du ikke mulighed for at deltage i mødet, så send venligst en mail med afbud til Jeanette Fog Vogelius på jfv@db.dk

26. juni 2023
kl. 14:00 - 15:00

Lokation
Online