maj

Er informationskompetence en livsstil?

Er informationskompetence en livsstil?
Og er det en livsstil som kun bibliotekarer dyrker?

Fra gymnasieelever til Ph.d.-studerende oplever vi, at én gruppe har styr på det med at søge og håndtere informationer, mens en anden gruppe kan have endog meget svært ved det. En tredje gruppe gennemfører på normeret tid og får samtidig 10 og 12 uden overhovedet at have brugt biblioteket.

Hvordan får vi sikret et ”acceptabelt” niveau for alle vores studerende?
Fra folkeskolen til gymnasiet til mellemlange og videregående uddannelser og forskeruddannelserne?

Hvordan arbejder vi med at sikre konstruktiv overførsel fra uddannelsesniveau til uddannelsesniveau? Kan vi det? Skal vi overhovedet det?

Målet med konferencen er, at undervisere, vejledere, informationsspecialister, uddannelseskonsulenter, bibliotekarer etc. får en bedre forståelse for en helhedsorienteret tilgang til det at udvikle elevers, studerendes, borgeres og forskeres informationskompetencer, og samtidig få en bedre forståelse for, hvad der foregår af informationskompetencetiltag på tværs af uddannelsesniveauer og -sektorer: Hvilke kompetencer kommer vores brugere med, og opnår de studerende en progression af informationskompetencer gennem uddannelsessystemet?

10.-11. maj 2012
kl. 07:00 - 11:15

Køb billet