september

FNs Internationale Læsedag

FNs Internationale Læsedag foregår lørdag d. 8. september 2012.
I skolerne markeres dagen dog om fredagen den 7. september 2012.

Formål med kampagne

  • Øge bevidstheden om vigtigheden af læsning
  • Skabe en ny tradition og gøre den til en årligt tilbagevendende begivenhed i Danmark
  • Øge kendskabet til Ordet Fanger
  • Øge kendskabet til vore partnere

Baggrunden for FNs Internationale Læsedag
Den 8. september blev proklameret International Literacy Day af UNESCO d. 17. november 1965. Dagen blev første gang fejret i 1966. Dens formål er at fremhæve betydningen af læsefærdigheder til enkeltpersoner, fællesskaber og samfund.
På International Literacy Day minder UNESCO hvert år det internationale samfund om vigtigheden af læse- og voksenuddannelse globalt. Festlighederne finder sted rundt om i verden.
Desværre har ingen rigtigt taget tråden op i Danmark og derfor vil vi hos Ordet Fanger sætte fokus på dagen – og sagen – og gøre det til en årlig begivenhed i Danmark.

Ordet Fanger og FN’s Internationale Læsedag
I 2011 gennemførte Ordet Fanger for første gang den landsdækkende aktivitet ”FNs Internationale Læsedag”. På trods af vort beskedne budget blev det en rigtig god dag med stor involvering fra mange af vore partnere. Ligefra kædeaktiviteter i detailhandlen til events i storcentre og på biblioteker. Flere forlag involverede kendte forfattere i events m.v. og Dansklærerforeningen delte gratis bøger ud på gader og stræder. Fantasien var stor. Lad os gøre det endnu større i 2012.

Også skolerne er involveret
Vi indledte også et godt og konstruktivt samarbejde med folkeskolens parter
– Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, Dansklærerforeningen og Danmarks Skolebibliotekarer. Det gav udslag i en landsdækkende event for eleverne fra 3.-10. klassetrin. Der blev rappet og læst over hele landet. Til stor glæde for mange lærere og elever. Men også for Ordet Fanger der fik endog meget stor medieomtale af projektet. Vi gentager nu succesen efter samme skabelon. Vi har aftalt med skolens parter at vi vil skabe en årligt tilbagevendende event.

 

07.-08. september 2012
kl. 06:00 - 20:00

Køb billet