september

Folkebibliotekernes arbejde med verdensmålene

Danmarks Biblioteksforening inviterer i samarbejde med Bibliotekschefforeningen og Ballerup Bibliotek til festivalen Verdens Bedste Løsninger Live: Hvorfor og hvordan arbejder folkebibliotekerne med verdensmålene.
Det bliver i en hybrid udgave, hvor der vil være mulighed for både at deltage fysisk og digitalt.

Onsdag den 30. september klokken 9-15 har du og dine medarbejdere mulighed for at deltage i en festival om verdensmålene, der foregår dels fysisk i Ballerup og dels online.

IFLA var en af de allerførste organisationer der bød ind på FN’s verdensmål, efter de blev vedtaget i New York i 2015. Internationalt foregår der en del initiativer, og lokalt i Danmark er mange biblioteker også gået i gang.

I Danmarks Biblioteksforening har vi taget initiativ til netværket DB2030 om bibliotekernes arbejde med verdensmålene. Målet er bl.a. at bruge bibliotekerne som den mest besøgte kulturinstitution, som borgernes indgang til FN’s Verdensmål og som afsæt for aktiviteter i samarbejde med andre aktører. Der er allerede skabt et bredt netværk med en række verdensmålsorganisationer uden for biblioteksverdenen, som f.eks. CONCITO, Sustainable Now, CHORA 2030, DeltagerDanmark, Verdens Bedste Nyheder, TÆNK og en masse biblioteker.

Tilmelding kan ske her

Folkebibliotekerne og verdensmål – baggrund
IFLA var en af de allerførste organisationer, der bød ind på verdensmålene, efter de blev vedtaget i New York i 2015. Internationalt foregår der en del initiativer, og lokalt i Danmark er mange biblioteker også gået i gang.
I maj 2019 nedsatte DB task forcen DB2030 under overskriften – Verdensmålene, folket, bibliotekerne og den fælles indsats. Ud over etableringen af en facebookprofil, hvor alle kan bibringe idéer og viden om verdensmål, er der også blevet arbejdet på andre tiltag.

I efteråret 2019 er der opbygget et netværk af biblioteksfolk, grønne NGOere og andre institutioner der har fokus på verdensmål, klima og bæredygtighed. Netværket består i dag af: DB, BF, BCF, CONCITO, Verdens Bedste Nyheder, CHORA2030, Sustainable Now, DeltagerDanmark, MOOS-BJERRE, Tænketanken Fremtidens Biblioteker, Broen til Fremtiden, TÆNK/Forbrugerådet, Globalt Fokus, Mad og Miljø, Rudersdal Bibliotek, Syddansk Universitets Bibliotek, Herning Bibliotek, Ballerup Bibliotek, Aarhus bibliotekerne m.fl.

Formålet med netværket er blandt andet lige nu at udvikle et kompetenceforløb i verdensmål, i første omgang for biblioteksansatte, men på sigt for borgerne. Idéen er at udnytte den viden, der ligger i de enkelte organisationer og få det skaleret ud via de 98 folkebiblioteker i Danmark. Herunder at opbygge kompetencer til at aktivere borgerne til reel handling.

Parallelt med dette arbejde udviklede Ballerup Bibliotek festivalen ”Verdens Bedste Løsninger”. En festival for borgerne om at gøre verdensmål til hverdagsmål. Den nye festival ”Verdens Bedste Løsninger Live” bliver en festival målrettet fagfolk fra biblioteksverdenen med oplæg fra netværket DB2030 og andre relevante aktører.

Festivalen afholdes af Ballerup Bibliotek i samarbejde med Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekschefforeningen og er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

30. september 2020
kl. 07:00 - 13:00