november

Fra Non Users til Next Users

Projektet NextUsers inviterer til afsluttende konference om bibliotekernes eksperiment med målrettede metoder til at nå udsatte unge, der ikke benytter bibliotekerne. Ved at bringe bibliotekarerne og dermed bibliotekstilbuddene ud til målgruppen har projektet opnået spændende resultater, som gerne vil formidle og dele med de interesserede biblioteker og aktører på landsplan.

Dagen bliver derfor en bladning af konkrete oplæg, inspirationsoplæg og dialog omkring udsatte unges biblioteksbrug. Her sættes fokus på bibliotekernes rolle i at kunne udvikle services til en gruppe, der ellers har svært ved at finde deres plads i uddannelsessystemet og erhvervslivet. Det drejer sig om et segment af unge borgere: Udsatte unge – ufaglærte og uddannelsessøgende mellem 15-29.

Tilmeldingsfrist: 14.11.2014

Læs mere og tilmeld dig her

21. november 2014
kl. 09:00 - 14:00