januar

Frivillige i bibliotekerne?

OBS. Kl.16.30 er der mulighed for en kort rundvisning på Nivå Bibliotek v/ Hanne Ahrenkiel, afdelingsleder.

Program
17:00
Velkomst v / Henrik Olsen (A), formand for DB Region Hovedstaden

17:05
”Hvis frivillighed er svaret – hvad er så spørgsmålet?” – oplæg v/ Knud Aarup Hansen, socialdirektør i Randers Kommune.
”Hvis velfærdssamfundet skal være andet og mere end en servicebutik, hvor folk har betalt skat ved indgangen, og hvor der herefter er frit valg på alle hylder, skal der gøres en alvorlig indsats for, at velfærdssamfundet igen bliver det fællesskab, som det oprindeligt er tænkt som. Vi har brug for flere frivillige i løsning af samfundets velfærdsopgaver. Vi skal inddrage civilsamfundets ressourcer på en bedre og mere begavet måde i løsning af samfundets opgaver.” Knud Aarup Hansens oplæg vil også indeholde en særlig biblioteksvinkel.

18:00
Pause
 
18:10
Debat – ordstyrer er Malene Carmel (C), bestyrelsesmedlem DB Region Hovedstaden
 
18:40
”Frivillige i Fredensborg Bibliotekerne – giver det blot ekstra hænder eller skaber det noget nyt og anderledes?” Biblioteks- og musikchef Lise Kann vil med baggrund i den nye biblioteksstruktur i Fredensborg Kommune fortælle om en satsning på inddragelse af frivillige i udviklingen af bibliotekerne Projektmedarbejder Khaled Mustapha vil give sin praktiske vinkel på planlægning og samarbejde med frivillige i Nivå Bibliotek og Medborgercenter

19:15
Lækre sandwichs, frugt m.m.

Tilmelding med angivelse af navn, kommune og e-mailadresse sendes til klund@frederikssund.dk senest fredag den 6. januar 2012
Yderligere oplysninger: Næstformand Kirstine Lundsgaard, Frederikssund Bibliotekerne, tlf. 4735 0144, klund@frederikssund.dk

12. januar 2012
kl. 16:00 - 18:30