maj

Fyraftensmøde: Danskernes Digitale Bibliotek

Afholdes på Tårnby Bibliotek Kamillevej 10, 2770 Kastrup
For Kulturpolitikere, biblioteksansatte og andre interesserede.
Vært: Danmarks Biblioteksforening, Region Hovedstaden.

Tårnby Kommune er valgt som årets bibliotekskommune 2011. Derfor er det naturligt, at årets første fyraftensmøde afholdes på Tårnby Hovedbibliotek, så der bliver mulighed for efter mødet at få en rundvisning og se nærmere på den interessante og meget bevidst valgte indretning.

Temaet for mødet er Danskernes Digitale Bibliotek. Begrebet DBB blev skabt i forlængelse af rapporten ”Folkebibliotekerne i Vidensamfundet” og i februar 2012 indgik Kulturministeriet og KL en aftale om den fremtidige organisering af DBB. Selve rapporten om Danskernes Digitale Bibliotek udkom i marts 2012.
Der vil på mødet blive sat fokus på baggrunden, ideerne, visionerne samt, hvorfor det er vigtigt, at der bakkes op om Danskernes Digitale Bibliotek.

Program

  • Velkomst v/ Henrik Olsen, formand for Biblioteksforeningen Region Hovedstaden
  • Kommunernes vigtige opbakning til Borgernes digitale bibliotek – Danmarks Digitale Bibliotek. Ved Vagn Ytte formand for Danmarks Biblioteksforening
  • Danskernes Digitale Bibliotek – light: hvad er DDB? Præsentation af aftalen praktiske oplysninger og visioner. Ved koordinator for DDB Michael Anker, Kulturstyrelsen
  • Rundvisning på Tårnby Bibliotek. Ved bibliotekschef Jens Lauridsen

Vi slutter med sandwich, frugt og lidt sødt kl. cirka 19.00.

Tilmelding med angivelse af navn, kommune og e-mailadresse sendes til klund@frederikssund.dk senest mandag den 21. maj kl. 12.00
Yderligere oplysninger: Næstformand Kirstine Lundsgaard, Frederikssund Bibliotekerne, klund@frederikssund.dk

23. maj 2012
kl. 15:00 - 17:15