marts

Generalforsamling og Debatmøde

Åbne Biblioteket – åbne muligheder

Program
Kl. 16-16.30  Generalforsamling
 
Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af regnskab for 2011
  4. Godkendelse af aktivitetsplan og budget for 2012 samt fastsættelse af kontingent for 2013
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af 2 suppleanter til DB’s repræsentantskab
  7. Eventuelt

Vedtægterne kan ses her

Kl. 16.30-18  ”Åbne biblioteker – åbne muligheder”
Åbne biblioteker er den nye betegnelse for biblioteker, som i en del af åbningstiden er uden personale. Åbne biblioteker har i de seneste år vist sig at være en model, der i en række lokalsamfund kan revitalisere bibliotekerne og styrke benyttelsen.

I region Nordjylland er der nu 25 åbne biblioteker. Hvad laver brugerne, når de er ”alene hjemme”?  Hvad synes brugerne fungerer godt – og mindre godt? Hvordan indretter vi biblioteksrummet, så det bliver inspirerende og indbydende? Hvordan sælger vi bibliotekstilbuddet, når der ikke er personale til stede – og hvordan bliver vi bedre til at udnytte de digitale muligheder?

Efter oplæg fra Jens Thorhauge (tidl. biblioteksdirektør, nu områdedirektør i Kulturstyrelsen) og eksempler på åbne biblioteker i region Nordjylland lægges op til debat mellem kulturpolitikere og biblioteksmedarbejdere.

Tilmedling senest fredag den 16. marts 2012 til:
Aalborg Bibliotekerne – 9931 4436 eller på mail til Jane Rasmussen

Forslag til generalforsamlings punkt 5 skal være foreningens sekretariat i hænde senest onsdag den 7. marts 2012

 
Efter debatten vil der blive serveret et let traktement

Tilmelding
Senest fredag den 16. marts 2012 til

Aalborg Bibliotekerne
TLF.: 9931 4436
MAIL: jr-kultur@aalborg.dk

Forslag til generalforsamlings punkt 5 skal være foreningens sekretariat i hænde senest onsdag den 7. marts 2012.

21. marts 2012
kl. 15:00 - 17:00