marts

Generalforsamling, temamøde og biblioteksudstilling

Generalforsamlingen i DB Syds medlemskommuner er i år udvidet til også at være en biblioteksudstilling og et temamøde. Der vil således være rig mulighed for kulturpolitikere og biblioteksfolk til at lade sig inspirere til den fortsatte udvikling af bibliotekerne og bibliotekstilbuddet.

Temamødet har fokus på livslang læring – et emne, som netop i øjeblikket er meget aktuelt. Biblioteksudstillingen har fokus på regionens egne, interessante tiltag på bibliotekerne.

Mødet afholdes på Tobaksgården i Assens.

Download invitationen