november

Har fremtidens menneske et privatliv?

 
Har fremtidens menneske et privatliv?

Oplæg til debat v. stadsarkitekt i Københavns Kommune Camilla van Deurs

TORSDAG DEN 21. NOVEMBER 2019 KL. 8.15-9.00
Vores forestilling om ’det private’ og ’det offentlige’ har altid været under forandring. For meget privatliv kan være ødelæggende for sammenhængskraften i et samfund og for lidt privatliv kan opløse individet i en grad, så det mister sig selv.

Men giver det overhovedet mening i dag at drage en distinktion mellem ’offentligt’ og ’privat’ i en online virkelighed, hvor alt kan ’deles’? Hvordan forholder arkitekturen sig til, hvornår det private må bringes ind i det offentlige rum, og hvornår det skal forblive privat?

Debatten finder sted i Vartov, Farvergade 27, 1463 København K
Der er fri entré.
Arrangeret i samarbejde med Danmarks Biblioteksforening, FORA København og SUKA Handicap- og specialundervisning i Storkøbenhavn

21. november 2019
kl. 07:15 - 08:00

Køb billet