december

Har vi forskningsfrihed i Danmark?

 
Har vi forskningsfrihed i Danmark?

Oplæg til debat v. professor emeritus Heine Andersen

TORSDAG DEN 5. DECEMBER 2019 KL. 8.15- 9.00
Galilei blev i 1633 tvunget til at afsværge sin påstand om, at jorden bevægede sig rundt om solen, fordi det passede dårligt med datidens religiøse verdensbillede. I dag har vi svært ved at forestille os andet, end at forskningsfrihed er en grundpille i et oplyst demokrati.

Men faktum er, at Danmark ligger meget lavt i europæiske sammenligninger, når det kommer til forskningsfrihed: Politikere og erhvervsliv har ganske enkelt for gode grunde til at ville styre forskningen. Er vi tilbage ved Galilei?

Debatten finder sted i Vartov, Farvergade 27, 1463 København K
Der er fri entré.
Arrangeret i samarbejde med Danmarks Biblioteksforening, FORA København og SUKA Handicap- og specialundervisning i Storkøbenhavn

5. december 2019
kl. 07:15 - 08:00

Køb billet