november

Heritage Fridays 2017

Dette års Heritage Fridays finder sted den 17. november 2017 kl. 12:30 – 17:00 på Rigsarkivet i København.
I forbindelse med Kulturministeriets lovforslag om implementeringen af 2. protokol af Haager Konventionen fra 1954, tager dette års Heritage Fridays-arrangement udgangspunkt i konventionen og hvordan man både fra civilesamfundets og militærets side arbejder med beskyttelse af kulturværdier.

Eftermiddagen vil byde på en masse oplæg og samtaler. Vi skal blandt andet høre om hvordan civile fagfolk arbejder med bevaring, hvordan militæret træner udsendte soldater i beskyttelse af kulturværdier og ikke mindst hvordan Danmarks ratificering af 2. protokol af Haager Konventionen fra 1954 kan udvide beskyttelsen, ved at give juridiske redskaber til at retsforfølge folk, der forvolder skade på kulturværdier.

Se hele programmet

Tilmelding

17. november 2017
kl. 11:30 - 16:00