juni

Hvordan skal fremtidens biblioteker se ud?

Kom og fortæl kultur- og fritidsborgmester i København Carl Christian Ebbesen (DF), direktør i Kultur- og Fritidsforvaltningen Thomas Jakobsen, formand for Danmarks Biblioteksforening Steen B. Andersen (S) og Designskolen, hvordan I kunne tænke jer at bruge fremtidens biblioteker.

Bibliotekerne i København er ved at undergå en større udviklingsproces, hvor en lang række fysiske materialer erstattes med digitale, og hvor de borgere, der selv kan finde ud af at bruge biblioteket, selv skal gøre det. Målet er på den ene side bedre service til flertallet gennem gode selvbetjeningsløsninger, selvbetjent adgang og mulighed for at benytte biblioteket hjemme fra egen sofa, og på den anden side en frigørelse af medarbejderressourcer, som kan bruges mere målrettet til at nå nye målgrupper og gøre en ekstra indsats for dem der har særligt behov. Det betyder også at biblioteksrummet åbner sig op med mere plads til aktiviteter som aktive borgere og foreninger står for; foredrag, læseklubber, koncerter, rådgivning, strikkeklubber og meget meget mere.

Temaerne er:

  • Det fysiske rum: Hvordan skal biblioteksrummet bruges, når der bliver færre hyldemeter bøger og flere online tilbud, når borgerservice rykker ind og når skranken forsvinder og betjeningen sker online eller ude i rummet? Hvordan spiller digitaliseringen og rummet bedst sammen?
  • Biblioteket uden for biblioteket: Kan biblioteks tilbud og faglighed være uden for matriklen? Kan biblioteket som kulturel kraft virke i lokalområdet, på skolen, plejehjemmet, togstationen, supermarkedet eller parken?
  • Biblioteket som kulturhus: Kan borgerne inviteres ind og lave arrangementer på fremtidens biblioteket? Hvad betyder biblioteket som ramme når der laves kulturelle arrangementer?  Kan man holde en børnefødselsdag på biblioteket? Hvordan adskiller biblioteket sig fra kulturhuset?
  • Er der en fremtid for biblioteket?: Fungerer biblioteket som samling af bøger, musik mm. i virkeligheden bedst i skyen, hvor det fysiske udlån kan ske alle steder? Vil det være spild af plads at have et hus dedikeret til at håndtere de sidste fysiske udlån. Er bibliotekets fremtid at være en gratis streaming-tjeneste for bøger (som Mofibo), musik (som Spotify) og film (som Netflix)

Sted: J47 Servicerevolution – Københavns Kommune – Kæmpestranden

13. juni 2015
kl. 14:00 - 15:00