maj

Innovation i en krisetid

Sammendrag og powerpoints fra temadagen
Danmarks Biblioteksskole den 27. maj 2010
 

Dagens innovationsbud
Definer den brændende platform!
 

 1. Tænk i situationer!
  Vi lever i en tid præget af travlhed, hvor folk samtidig fra mange sider bombarderes med information, tilbud og opfordringer
   
 2. Tag brugerne med og forlad skrivebordet!
  Læg fordommene på hylden, flyt dig fysisk og skab nye forestillinger sammen med andre – i partnerskab
   
 3. Bryd vaner og gør det anderledes!
  Min attitude + vores adfærd + organisationen = innovationens energipunkter
   
 4. Tænk i kundeværdi!
  – innovation skal skabe merværdi
   
 5. Prioriter!
  Spørg dig selv hvad du kan nå inden på tirsdag – vælg til og fra og værn om jeres brand
   
 6. Innovation er målrettet kommunikation!
  Skab en fælles fortælling, formidl den og skab ejerskab internt og eksternt – også politisk
   
 7. Lær at være glad for en beta-version!
  Vi skal ikke vente med at rykke før alt er perfekt afprøv din ide – eller dele af den, frem for at pudse og pudse på koncept!
   
 8. Koncentration om situationens væsentligste udfordringer!
  Lyder banalt, men det værste for kreativitet er at lade sig begrave i en masse irrelevante detaljer
   
 9. Skab en stemning af leg!
  Det skal være lidt sjovt, ellers går det ikke. Innovation handler mere om proces end om resultat
   
 10. Open mode vekslet med close mode! 
  Mixed med diversitet af ressourcer/kompetencer incl. leadership prioritet
   
 11. Vær sikker på at komme i mål første gang! Det skaber den nødvendige risikovillighed i fremtiden
   
 12. Etabler en innovationsstrategi!
  Det skaber en fælles forståelse i organisationen af hvad innovation er og hvordan der arbejdes, det bidrager også til at gøre det lettere at kommunikere med partnere/omverden
   
 13. Innovation er en iterativ proces!
  Derfor er det vigtigt hele tiden at starte forfra
   
 
 
Program og PowerPoint fra temadagen

09.30 – 10.00 
Ankomst og morgenkaffe

10.00 – 10.15
Velkomst og indledning ved Michel Steen-Hansen og Michael René Kristiansson
10.15 – 11.15
Hvordan fastholder man innovation i organisationen under forskellige vilkår? ved Torsten Bjørn
Download oplæg
11.15 – 12.15
Innovationsbehov erkendt, men hvad så? – Innovationsprocesser, erfaringer fra den offentlige virksomhed ved Dan Boding-Jensen
Download oplæg
12.15 – 13.00
Frokost
13.00 – 14.00
Hvordan skaffer bibliotekerne sig politisk og folkelig opbakning gennem Manipulation og Netværk? ved Klaus Kjøller
14.00 – 14.30
Hvordan skaffer bibliotekerne sig politisk og folkelig opbakning til innovation i tider med nedskæring? ved Knud Schultz
Download oplæg
14.30 – 15.00
Kaffepause
15.00 – 15.20
Hvad får man som bibliotek/institution ud af at deltage i Innovation Cup? ved Tine Vind
Download oplæg
 
15.20 – 15.40
Når biblioteksansatte slippes løs på innovatør-uddannelse: Erfaringer med kursus i innovation ved Jeppe Debois Baandrup
Download oplæg
15.40 – 16.00
Innovationsbud ved Michel Steen-Hansen og Michael René Kristiansson
Download oplæg
 
 
Temaet for temadagen den 27. maj 2010 var:
Innovation i en krisetid
 – hvordan udvikler vi bibliotekerne i økonomiske nedgangstider?
 
På denne temadag tages følgende spørgsmål op: Hvordan erkender biblioteket et innovationsbehov? Når behovet for innovation er erkendt, hvad gør man så? Hvordan implementeres udvikling og innovation i biblioteket? Og hvordan fastholder men en innovationsproces når den allerede er i gang?
Mange biblioteker har oplevet nedskæringer; konsekvenserne kan mærkes og måske er der krisestemning. Hvis biblioteket ikke allerede er ramt af besparelser frygter man for en sådan skæbne. Men der er netop i krisetider at biblioteket skal overleve gennem udvikling og innovation. Biblioteket behøver ikke at standse udviklingen, fordi der skal spares – tværtimod – det handler om at finde de nye løsninger.
 
Indhold:
Udvikling og innovation i en krisetid
Erfaringer med innovationsprocesser fra en offentlig virksomhed
Erfaringer fra et kursus i innovation fra medarbejdere på biblioteket
Politisk og folkelig opbakning
Konkrete forslag til udvikling og innovation
Dagen var arrangeret i samarbejde mellem Danmarks Biblioteksskole og Danmarks Biblioteksforening

De deltagende oplægsholdere var

 

Michel Steen-Hansen
Direktør for Danmarks Biblioteksforening. Han har før været leder af bl.a. Ringsted Bibliotek og Slagelse Centralbibliotek. Michel er cand.scient.soc. fra Roskilde Universitetscenter i historie og geografi. Han har kendskab til biblioteksverdenen både som biblioteksmedarbejder og bibliotekschef og han har også deltaget i organisatorisk arbejde i Bibliotekschefforeningen.
 
Michael René Kristiansson
Lektor på Danmarks Biblioteksskole. Han er uddannet cand.polit. og ph.d., og er forsker i biblioteksudvikling og informationspolitik. Michael har bidraget med aktivitetsforskning i relation til biblioteksudviklingsprojekter på bl.a. Ny Slagelse Bibliotekerne og Århus Kommunes Biblioteker.

Torsten Bjørn
Senior Director, Design Management ved Lego System A/S, Design Management & Innovation. Torsten er uddannet E-MBA i Strategic Leadership & Management. han er en af hovedkræfterne bag udviklingen af Lego koncernens egen innovationsmodel.

Dan Boding-Jensen
Udviklingskonsulent hos I/S Vestforbrænding med ansvar for Idé- og konceptudvikling. Han er uddannet Miljøplanlægger, cand.techn.soc., fra RUC og har de sidste år haft fokus på brugerdreven innovation på affaldsområdet.
 

Klaus Kjøller
Lektor ved Københavns Universitet. Han er derudover forfatter, foredragsholder og kommentator. Klaus forskningsmæssige hovedinteresse er pressens formidling af den politiske virkelighed, politisk sprogbrug, sprog og virkelighed, argumentation, manipulation og image.
 
Knud Schultz
Bibliotekschef, Århus Kommunes Hovedbibliotek. Siden 1987 har Knud arbejdet med at udvikle Hovedbiblioteket i Århus fra et samlingsdomineret bibliotek til et bibliotek, der tilbyder brugerne støtte til læring, udvikling og oplevelse. Aktuelt arbejdes der målrettet med at skabe rammer for at realisere det kommende Multimediehus på havnefronten.
 
Tine Vind
Bibliotekschef, Ballerup Bibliotekerne. Tine er uddannet bibliotekar ved Danmarks Biblioteksskole og cand.phil. i musikvidenskab for Københavns Universitet og Master of Management Development fra Copenhagen Business School. Hun interessere sig for innovative processer set i sammenhæng med organisatoriske betingelser.  
 
Jeppe Debois Baandrup
Udviklingschef for Slagelse Bibliotekerne. Jeppe har faciliteret og ledt en lang række innovations- og udviklingsforløb for offentlige og private virksomheder, og han har undervist på Copenhagen Business School i innovation og projektledelse, og i 'projektledelse' på masteruddannelse for arkitekter.