marts

Inspirationsdag: Formidling af FN’s Verdensmål – hvordan kommer du i gang?

Afskaf fattigdom! Ligestilling mellem kønnene! Bæredygtige byer og lokalsamfund!
Det er svært at være uenig i verdensmålenes indhold og relevans – men hvordan er det lige, man kommer i gang med disse store dagsordener? Hvordan formidler man det på en vedkommende og inddragende måde? I en bibliotekssammenhæng?

På Herning Bibliotekerne har vi arbejdet med FN’s Verdensmål længe. I vores verdensmålsprogram har vi fokus på tre forskellige spor: Børn, Voksne og Organisatorisk. Inden for programmet udfolder vi en række involverende og inspirerende aktiviteter på forskellige niveauer og til forskellige målgrupper, og vi oplever, at der er stor interesse i at høre, hvordan vi har grebet det an. Mange biblioteker har bedt os om at komme og fortælle om, hvordan vi arbejder med det i praksis for at få inspiration og vejledning til, hvordan man kommer i gang.

Derfor slår vi d. 23. marts dørene op til en fælles inspirationsdag, hvor vi sammen kan blive klogere på verdensmålene og særligt på, hvordan vi i praksis kommer i gang med at formidle de vigtige budskaber. Vi inviterer til at samles om konkrete erfaringer og gode ideer.

Formiddagen byder på en række eksperter, som vil sætte fokus på FN’s Verdensmål med forskellige vinkler – dog alle med det overordnede spørgsmål: Hvordan griber vi formidlingen an? Efter frokost vil Programleder og kulturformidler, Pia Damsgaard samt Projektleder for Børnefolkemøde, Jonas Søgård Nielsen uddybe, hvordan vi på Herning Bibliotekerne har gjort os mange og gode erfaringer med at udvikle og udfolde vores verdensmålsprogram. Det vil være praktisk orienteret og fyldt med gode konkrete eksempler, der er lige til at tage med hjem.

Undervejs samt sidst på dagen vil der blive mulighed for at indgå i dialog med andre biblioteker, som måske står samme sted som jer – og som I med fordel kan erfaringsudveksle med.

Program og tilmelding

23. marts 2022
kl. 08:15 - 14:30