marts

Juridiske Netkilder

Få opgraderet dine juridiske kompetencer, så du er klædt bedre på, når lånerne spørger om hjælp til at få løst hverdagens juridiske spørgsmål. Der veksles mellem hands-on øvelser og præsentation af relevante sider på nettet.  

Kilderne der vil blive gennemgået er primært Folketinget, Retsinformation, Juraport og Ugeskrift for Retsvæsen.

21. marts 2012
kl. 08:00 - 11:00

Køb billet