marts

Kampagneopstart 2018

Årets tema er ORDET

Vi sætter i årets Bibliotekskampagne fokus på ORDET – i alle mulige og umulige afskygninger og på alle mulige og umulige måder.
Ja, det gør vi jo hver dag … kunne du godt sige. Men i kampagneugen gør vi det alle sammen og på en særlig måde, der skaber synlighed over hele landet. 

Vi er klar til præsentation af kampagne og kampagneelementer den 1. marts – en dag med både workshop og kursus, hvor vi kommer med praktiske værktøjer og inspiration til hvordan I lokal kan sætte biblioteket endnu mere på dagsordenen.

Vi håber derfor at I er klar til at sende 1-2 medarbejdere afsted den 1. marts – gerne én der bliver ansvarlig for kampagnen og én der arbejder med kommunikation presse/sociale medier.
Når vi skal være synlige og sætte dagsordenen, så skal vi sætte skruen i vandet og sætte kræfterne ind. Det er gratis.

Jo mere I gør lokalt – jo mere synlighed skaber vi sammen!

KAMPAGNE OPSTART
Dato: 1. marts 2018
Tid: 9.00 – 15.00
Sted: Kolding Bibliotek

Tilmeldingen er lukket

PROGRAM

09.00
Ankomst og kaffe mm

09.30
KAMPAGNE – alt om kampagnen fra start til slut incl præsentation og inspiration til kampagneelementer:
Tema, tanker og tools Incl. erfaringer og evaluering fra sidste kampagne

10.00
KURSUS – få konkrete værktøjer til at rulle kampagner ud – værktøjer, der kan bruges både i forbindelse med Bibliotekskampagnen – men også til andre kampagner.

A. Udstilllinger med blikfang: Sådan skaber du udstillinger med blikfang og der inviterer til involvering
Konkrete ideer og værktøjer til at opbygning af både små spots, større udstillinger, “hacking” og “ud af biblioteket” udstillinger. 

B. Sociale medier: Inspiration til hvordan I kan styrke indsatsen på de sociale medier.
Sådan skaber vi involvering og interaktion online. Få konkrete værktøjer til at skabe opslag, der kommer ud over rampen. Masser af eksempler og konkrete værktøjer.

11.00
TRÆNING: Vi arbejder med de konkrete kampagnematerialer og konkrete cases og målgrupper.
Vi arbejder i aktions-grupper rundt i hele biblioteket med konkrete steder: Vindue, ude, lounge zone, toiletter, torvet …

12.30
Frokost og walk’n’talk / speeddating med ideudveksling

13.00
KURSUS: Værktøj til praktisk kampagneudvikling og -planlægning.
Sådan får du overblik, falkeblik og styr på alle detaljer. Hvordan får du involvering af interessenter. Værktøjer til at få flere og bedre ideer. 

13.30
GODT IGANG: Kom godt i gang med jeres lokale kampagne med sparring fra verdens sejeste bibliotekskollegaer.

14.30
KLAR PARAT START: Vi giver de 10 vigtigste pointer og værktøjer med på vejen … sæt i gang!

15.00
Afslutning 

1. marts 2018
kl. 08:00 - 14:00