november

Københavns Forsamlingshus: Hvordan skal vi leve af vores viden?

Oplæg til debat v. Kirsten Busch Nielsen, Dekan, professor, dr.theol.

Danmark er et videnssamfund, som betyder, at en af vores største eksportvare er vores viden og tænkning. I foråret 2022 kom den nye reformkommission med et udspil til fremtidens uddannelse, hvor en af opgaverne er at skabe bedre uddannelse for alle. Et af reformkommissionens udspil er et begreb om livslang læring; et andet er en forkortelse og omlægning af kandidatstudiet på universitetet til en étårig- eller deltidsuddannelse, med et tættere forhold til arbejdsmarkedet. Det er en række tiltag, der skal sikre fremtidens (videns-) samfund og vækst. Men hvad er sammenhængen mellem videnssamfund og dannelse? Og hvordan ser fremtidens universitet egentlig ud i den bedste af alle verdener?

Arrangementet finder sted mellem 8.15 og 9. Der er fri entré og stærk morgenkaffe, og du kan bare møde op på dagen. Vil du være helt sikker på at få plads, så tilmeld dig gratis ved at følge linket her.

24. november 2022
kl. 08:15 - 09:00

Lokation
Vartov, Farvergade 27, 1463 København K