november

Konference: Ældrefællesskaber og kultur

Ældrefællesskaber og kultur
– En konference om biblioteker, lokale samarbejder og indsatser mod ensomhed.

27. november fra 9.30-16.00, Vartov, København K

 Ensomhed  i alderdommen er i fokus, når Tænketanken Fremtidens Biblioteker inviterer til konference d. 27. november i anledning af lanceringen af projektrapporten ”Ældrefællesskaber & Biblioteker” – et samarbejdsprojekt, hvor fire biblioteker og fire almene boligområder i hhv. Varde, Skælskør, Dalum og København S har udviklet indsatser på folkebiblioteket for at afhjælpe ensomhed blandt ældre.

På konferencen præsenteres hovedresultater fra projektet og erfaringerne med, hvad biblioteker, kulturelle aktiviteter og lokale samarbejder kan gøre for ældre ensomme – indsigter der rækker ud over biblioteksverdenen. Vi bliver desuden klogere på, hvad ensomhed hos ældre betyder samfundsmæssigt i lyset af den voksende ældrebefolkning, hvordan ensomhed og sociale relationer påvirker vores sundhed og hvilke samarbejder, der giver mening ift. at forbedre ældres livssituation.

Konferencen er for ledere og medarbejdere, der arbejder med ældre, ensomhed og lokale samarbejder på tværs i en kulturel ramme.
Læs mere og tilmeld dig konferencen

27. november 2017
kl. 08:30 - 15:00