januar

Konference: Læsning lige nu!

Læsning lige nu! Læsning i den danske grundskole i lyset af PISA 2018-undersøgelsen
At kunne læse er en helt grundlæggende og nødvendig kompetence for, at man har handle- og deltagelsesmuligheder som privatperson, som lærende, som arbejdstager og som borger i et moderne demokratisk samfund. At sikre at alle elever opnår de nødvendige læsekompetencer, er derfor også en af de vigtigste opgaver for den danske grundskole. Blandt andet af denne grund har læsning og danske elevers læsefærdigheder stor bevågenhed fra politikere, meningsdannere og den brede offentlighed. Læsning er i dag på mange måder blevet en indikator for kvaliteten af den danske grundskole. Det ses især tydeligt i kølvandet på offentliggørelsen af forskellige læseundersøgelser. Men hvordan ser læsesituationen egentlig ud i den danske grundskole lige nu? Det sætter vi fokus på i denne konference, hvor vi med afsæt i den nyligt offentliggjorte PISA-undersøgelse stiller skarpt på forskellige aspekter af læseundervisning og elevernes læsning i den danske grundskole.

Læs mere om konferencen

27. januar 2020
kl. 08:30 - 15:00