november

Konference og Temadag – verdensmål, partnerskaber og samskabelse

Vi vil alle det samme – en bæredygtig fremtid. Og vi ser det som et styrket afsæt at gå hånd i hånd i partnerskab for handling.

Derfor afholder vi en fælles konference og temadag i Middelfart den 22. november, hvor tre verdensmålsprojekter deler erfaringer og idéer, som kan understøtte det arbejde, mange biblioteker allerede har sat i gang eller er på vej med.

INSPIRATION OG ERFARINGER

Det landsdækkende projekt SAMMEN OM VERDENSMÅL og Tænketanken Fremtidens Biblioteker samarbejder med 28 biblioteker om at skabe og drive lokale og trivselsfremmende fællesskaber omkring FN´s verdensmål. Projektet støtter også bibliotekerne i at blive agenter for bæredygtighed, så de griber og handler på de idéer, borgerne kommer med. Derfor indleder vi dagen med et blik på, hvad projektdeltagerne har fået ud af at være med. Projekterfaringer og gode råd er desuden samlet i en helt ny faghåndbog, som lanceres på konferencen.

Efter frokost sætter hovedtaler og klimapsykolog Solveig Roepstorff ord på det klimaubehag, klimakrisen har medført hos mange. I oplægget vil hun med psykologisk forskning og viden i hånden forklare, hvorfor mange af os, trods gode intentioner, fortsætter vores liv, som om intet var hændt. Hun kommer også med bud på, hvordan vi kan trodse handlingslammelsen og gøre en forskel i forhold til klimakrisen.

UGE17 – lokalt og nationalt

Når vi arbejder sammen om verdensmålene,kan vi skabe folkelig forankring og folkeoplyse om bæredygtig udvikling på bibliotekerne. Derfor forpligter ikke kun et, men hele to projekter sig på at sætte fokus på verdensmålene i UGE17. Tønder, Esbjerg, Nyborg og Middelfart fik en bevillig af SLSK til deres udgave af et UGE17 projekt, mens Danmarks Biblioteksforening ved hjælp af en bevilling på finansloven skal udvikle nye debat- og arrangementsformer. Heraf fødtes idéen om en national fokusuge på de 17 verdensmål i UGE17.

Konferencen er en oplagt mulighed for at indgå partnerskaber for handling på tværs af projekter og på tværs af landet. I forpligter jer ikke på at deltage i projekter eller partnerskaber, når I deltager i konferencen, men vi håber at møde en masse biblioteksfolk, som overvejer om I skal begynde at sætte endnu mere fokus på verdens vigtigste plan, nemlig FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling i partnerskab med biblioteker på tværs af hele Danmark.

PRAKTISK

Du skal selv medbringe din kop til kaffe, drikkedunk til vand samt en aflagt t-shirt.

Da der er et begrænset antal pladser, gælder først til mølle-princippet. Deltagerpris er 150 kr. og inkluderer fuld forplejning hele dagen. Du kan tilmelde dig via linket her: https://www.place2book.com/da/sw2/sales/6ocw5cex85

Sted: Middelfart Kultur & Bibliotek, Havnegade 6, 5500 Middelfart. Konferencen afvikles i Middelfartsalen på 1. sal.

22. november 2022
kl. 09:30 - 19:00

Lokation
Middelfart Kultur & Bibliotek, Havnegade 6, 5500 Middelfart