november

Hvor er spørgelysten blevet af? – og hvordan genskaber vi den i bibliotekerne?

I bibliotekskredse opleves det, at bibliotekerne i mindre grad end tidligere bliver brugt som det sted, man opsøger viden. Er vi blevet for ukritiske? Og i så fald, hvad gør det ved vores samfund?

Biblioteksvagten ønsker med denne konference at drøfte borgernes dalende trang til at spørge. Eller mere bredt at sætte fokus på bibliotekernes rolle ift. borgernes vidensøgning, da denne vigtige kerneopgave i de senere år måske har stået i skyggen af bibliotekernes arbejde med at konsolidere sig som kulturelle væresteder osv.

Download programmet for konferencen her (PDF-fil).

Vincent Hendricks giver et oplæg om det samfundsmæssige perspektiv på borgernes spørgelyst. Fx. er unge ikke opdraget i en spørgekultur? Hvorfor og hvad kan vi gøre ved det? Hvad gør denne mindre spørgelyst ved vores samfund? Sker der en fordummelse, og hvad er der blevet af danskernes skepsis?

Hvordan kan man modvirke en evt. tendens til at man tror man ved alt? Hvilken samfundsudvikling gør at man udstiller usikkerhed ved at spørge?

Og hvordan kan bibliotekerne genetablere positionen som stedet man bliver klogere?

Kan nudging og adfærdsdesign, i forhold til at påvirke menneskers adfærd i en ny retning, være en vej for at genskabe spørgelysten på bibliotekerne? Nudgingeksperten Ashley Brereton kommer med sit bud på, hvordan man starter en forandringsproces på biblioteket.

Og så kigger vi på, hvad borgerne rent faktisk i dag spørger om på nettet? Her vil Erik Henz Kjeldsen, redaktions- og udviklingschef på Lex.dk, give os et billede af, hvilken viden borgerne går efter.

Konferencen afsluttes med peptalk til bibliotekerne af erhvervspsykologisk rådgiver Sussi Nyled Heinrichson med efterfølgende dilemmadialog blandt deltagerne: Har
bibliotekerne selv et ansvar for dalende antal spørgsmål, og hvordan genskaber vi spørgelysten?

På dagen vil der desuden ske præsentation og prisoverrækkelse af “Årets Vera 2022”.

Tilmeld dig senest fredag den 28. oktober 2022 kl. 11.00 via centralbibliotek.dk.