september

Konference: Styrk det strategiske samarbejde i kommunen

Kom til en konference, hvor der sættes fokus på tværkommunal samskabelse og samarbejdsdreven innovation.
Konferencen henvender sig til alle biblioteker, forvaltninger og politikere, der ønsker at skærpe bibliotekets profil som opgaveløser på tværs af kommunale strategier, indsatser og politiske agendaer.

BIBLIOTEK, FORVALTNING OG POLITIKERE
Der er behov for at skærpe bibliotekernes profil i en kommunal virkelighed med skiftende krav til opgaveløsning afledt af borgernes behov, kommunale strategier og politiske mål.
Samarbejdsdreven innovation, samskabelse og netværkssamarbejde er nøglebegreber i den bevægelse, der aktuelt sker i den offentlige sektor.

Målet er bedre velfærdsløsninger og tilbud.

Derfor er der en stigende interesse for mere sømløst samarbejde mellem forvaltninger og biblioteker om at udnytte de samlede ressourcer og kompetencer ”klogere og smartere”.
Konferencens mål er at skærpe opmærksomheden på øget offentlig innovation mellem forvaltning, politikere og bibliotek –  hvilke nye potentialer åbner dette for biblioteket og for kommunen?

Konferencens program er bredt sammensat med kompetente oplægsholdere og byder på ny forskning, praktiske eksempler og perspektiver fra det politiske niveau, forvaltning og biblioteker.

Målgruppe: Konferencen henvender sig til ledere og medarbejder i biblioteker og forvaltninger samt politikere

Arrangører: Aalborg Bibliotekerne og Danmarks Biblioteksforening
Dato: Onsdag den 16. september 2015
Sted: Nordkraft, 6. etage. Kjellerupstorv 1, 9000 Aalborg
Tilmelding via centralbibliotek.dk eller via mail til Anne Mette Pedersen
 

PROGRAM
9.00 – 9.15 Morgenbrød og te/kaffe
9.15 – 9.30 Velkomst og indledning
Ved Bodil Have, Bibliotekschef ved Aalborg Bibliotekerne.
9.30 – 11.00

Fra New Public Management til New Public Governance

Bevægelsen i den offentlige sektor går fra New Public Management (NPM) mod New Public Governance (NPG). Hvordan kan den samarbejdsdrevne innovation i kommunen både bidrage til at reformulere bibliotekernes opgave og identitet og gøre biblioteket til en arena for samskabelse?

Ved Jacob Torfing, Professor i politik og offentlig styring ved RUC. Leder af Center for Demokratisk Netværksstyring. Forsker i offentlig styring og samarbejdsdreven innovation.

11.00 – 11.10 Strække ben pause
11.10 – 11.45

Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi

Copenhagen Economics har udarbejdet en rapport, der sætter tal på bibliotekernes økonomiske værdiskabelse. Tallene i sig selv er interessante –  fx at træning af børns læsning løfter BNP med mindst 2 mia. kr. Men den egentlige nytte ligger i at bruge konklusionerne til at prioritere bibliotekernes indsats. Hvordan forankres resultaterne, sådan at bibliotekerne spiller den bedst mulige rolle fremover og hvilke samarbejder bør bibliotekerne bør indgå i?

Ved Christian Jervelund, partner i Copenhagen Economics

11.45 – 12.30

Kend fremtiden, forstå værdien og placer biblioteket strategisk

Forstå fremtidens behov hos borgerne og samfundet. Undersøg udviklingstendenserne og de lokale behov. Søg dialog med meningsdannere og beslutningstagere. Så er du rustet til at give svaret på, hvad bibliotekernes rolle er – hvor de kan gøre en forskel – hvad det kræver at tænke bibliotekerne ind i kommunens samlede virksomhed, og hvordan bibliotekerne synliggør deres potentiale for politikere, forvaltninger, medarbejdere og det omkringliggende samfund.

Ved Michel Steen-Hansen, Direktør for Danmarks Biblioteksforening

12.30 – 13.15 Frokost
13.15 – 14.00

Kommunen 3.0.

Skanderborg Kommune arbejder på et paradigmeskifte i samspillet mellem borgere og kommune. Det forudsætter, at kommunen lægger et nyt lag på de mange forskellige fagligheder i opgaveløsningen og i mødet mellem borger og kommune. Målet er det gode samfund og bedre velfærd for borgerne. Velfærden skal ikke alene være noget, kommunen har ansvar for at ’producere’, men være med til at styrke eksisterende og nye fællesskaber, som giver værdi både for den enkelte og i den store sammenhæng

Ved Vibeke Guldborg Breuerbach, Playmaker og projektleder og Lisbet Jensen, konsulent, Skanderborg Kommune.

14.00 – 14.15 Kaffe
14.15 – 14.35

Den politiske vinkel

Hvordan skaber man fortællingen om fremtidens bibliotek, så det kommer på den politiske dagsorden? Det er en nødvendighed, for ellers er der mange andre, der skaber fortællingen om deres betydning og løber med dagsordenen, opmærksomheden og pengene.
Med afsæt i Danmarks Biblioteksforenings Strategi2020 kommer Steen B. Andersen med sit bud på den politiske vinkel om bibliotekernes rolle.

Ved Steen B. Andersen, Kulturudvalgsformand i Århus Kommune og formand for Danmarks Biblioteksforening.

14.35 – 15.40

2 biblioteker om tværgående kommunalt samarbejde i praksis
 

  • Biblioteket på udebane – eksempler på tværgående samarbejde fra den virkelige verden i Brønderslev Kommune med Brønderslev Bibliotek som medspiller.  Det handler om at bringe biblioteket i spil i den kommunale sammenhæng, at knytte bånd og byde sig til i forhold til den kommunale dagsorden og det tværsektorielle samarbejde på både medarbejder og lederniveau.

Ved Bente Kristoffersen, Bibliotekschef ved  Brønderslev Bibliotek og MPG (master of public governance)

  • Fra filial til platform for samskabende byudvikling
    Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken i Albertslund skal stå for byudviklingen i lokalområdet og være platform for samskabelse mellem borgere, erhvervsliv, boligforeninger og kommune. Det er et resultat af et strategisk arbejde med at positionere biblioteket, så det er en central del af kommunens vision.

Ved Katrine Winther Adelssparre, leder for bibliotek- og medborgercenter Hedemarken

15.40 – 16.00

Opsamling – dialog – afslutning

Ved Bodil Have, Bibliotekschef ved Aalborg Bibliotekerne.

16. september 2015
kl. 07:00 - 14:00