juni

Konference: Styrk det strategiske samarbejde med kommunen

Deltag i en konference, der sætter fokus på, hvordan biblioteket strategisk sætter sine ressourcer i spil i tværkommunale sammenhænge

Samarbejdsdreven innovation, samskabelse og netværkssamarbejde er nøglebegreber i den bevægelse, der aktuelt sker i den offentlige sektor.
Der er en stigende interesse for mere grænseløst samarbejde mellem forvaltninger og institutioner om at udnytte de samlede ressourcer og kompetencer ”klogere og smartere”. Målet er bedre velfærdsløsninger og tilbud.
Bibliotekerne understøtter med deres demokratiske funktion, det gode liv for borgerne og bør være attraktive og synlige medspillere i denne udvikling.
Hvad kræver det af bibliotekerne, hvordan styrkes deres position og hvordan øges bevidstheden om bibliotekets potentialer overfor politikere, forvalt-ninger og medarbejdere i kommunen?
Vi får perspektiver fra både forskningsverdenen, den politiske- og forvaltningsmæssige verden og fra egne biblioteksrækker.

Målgruppe
Konferencen henvender sig til biblioteksledere og -medarbejdere, lokalpolitikere, forvaltningsledere og -medarbejder.

Arrangører
Aalborg Bibliotekerne og Danmarks Biblioteksforening

Dato
Onsdag den 17. juni 2015

Sted
Nordkraft, 6 etage. Kjellerupstorv 1, 9000 Aalborg

Tilmelding
Skriv til Jane.rasmussen@aalborg.dk
Det koster 300 kr at deltage
Tilmelding er bindende efter den 10.6.2015

Se hele programmet