april

KURSUS: Brillanten – Fremtidens udstillingsudvikling og realisering

Tilmelding sker ved at følge linket "Arrangement site" til højre
– IKKE ved henvendelse til Danmarks Biblioteksforening

Kurset vil introducere det nyudviklede arbejdsredskab Brillanten, der kan bruges i hele udstillings-udviklingsprocessen. Under mottoet ”Form følger funktion” vil kurset vise, hvordan I kan samle en udstillings udtryk og indhold i et klart fokus. Formålet er at inspirere deltagerne til at udvikle velfungerende udstillinger, der formidler et relevant fagligt indhold i en passende og formålstjenlig form.

Brillanten er ikke en fast skabelon for, hvordan en udstilling kan/skal laves, men et arbejdsredskab, der skal sikre, videreudvikle og kvalificere mangfoldigheden i dansk udstillingspraksis. Brillanten gennemgår 10 centrale facetter i udstillingsudviklingen, realiseringen og receptionen. Den kan bruges i forbindelse med udvikling af alle typer af udstillinger på kulturhistoriske, naturhistoriske og kunst-museer eller andre udstillingssteder. Og den sikrer, at alle de medarbejdere, der bidrager til en konkret udstilling, har samme vision og forståelse for, hvordan ændringer i et parameter kan have stor betydning for udfoldelsen af flere andre.

 På kurset får du værktøjer til:

  • At analysere egne og andres udstillinger
  • At styrke konceptudviklingsprocessen for dine udstillinger
  • At udvikle en fælles terminologi i dit udstillingsteam
  • At tilpasse dit indholdsmæssige budskab til udstillingen som medie

Kurset består af to moduler á henholdsvis tre og to dages varighed.

På det første modul vil vi præsentere Brillanten – facet for facet. Gennem øvelser og gennemgange af udstillinger viser vi, hvordan den kan bruges som arbejdsredskab igennem hele udstillingsudviklingsprocessen. Vi har naturligvis hele tiden fokus på deltagernes konkrete udstillingsprojekter og aktuelle hverdag.

På det andet modul vil arbejdsformen være centreret omkring Masterclasses, hvor hver enkelt deltager får feedback på det udstillingsprojekt, hun p.t. arbejder med. Vi vil her koncentrere os om at styrke konceptet og give ideer til, hvordan det kan videreudvikles. 

Målgruppe: Alle der arbejder med udstillinger

Undervisere: Signe Hegelund og Hans Henrik Appel

Pris: Kr. 5.000,- inklusiv frokost 

Tilmeldingsfrist: 30. marts 2012

30. april - 2. maj 2012
kl. 07:00 - 14:00

Arrangør
DB og ODM
Køb billet